Våra lärare

Som student vid någon av utbildningarna på Humanistiska Humanistiska fakulteten kommer du komma i kontakt med många av våra fantastiska lärare. Nedan presenteras de som utmärkt sig de senaste åren

Humanistiska fakultetens pedagogiska pristagare

Jonas Liliequist, professor i Historia vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, har tilldelats Humanistiska fakultetens pedagogiska pris för 2016 för en nyfiken och engagerad lärargärning som är starkt integrerad med den egna forskningen.

Läs mer om Humanistiska fakultetens pedagogiska pris

Umeå studentkårs pristagare

Bo Nilsson, professor i Etnologi, tilldelades Umeå studentkårs pedagogiska pris 2015 för ett stort engagemang i lärarrollen, ett reflekterande förhållningssätt till pedagogik, sin strävan att ständigt utveckla utbildningen i dialog med studenterna och sin vilja att erbjuda undervisning till samtliga studenter oavsett bakgrund på lika villkor.

Peter Lexelius, studieadministratör Kultur- och medievetenskaper, tilldelades Umeå studentkårs studievägledarpris 2016 för en stor förståelse för professionen och en gedigen kunskap inom yrkesområdet. Har ett lyssnande förhållningssätt och en förmåga att se varje student och dennes behov. Samt ett förtroendeingivande arbetssätt som vägleder studenten i processen att fatta beslut.

Umeå universitets pedagogiska meriteringsmodell

Umeå universitets pedagoiska meriteringsmodell inrättades år 2014. Sedan dess har fyra stycken lärare vid humanistiska fakulteten inplacerats i någon av de två kategorierna: meriterad, respektive excellent.

Humanistiska fakultetens excellenta lärare

Humanistiska fakultetens meriterade lärare


Sidansvarig: Erik Lindenius

Utskriftsversion