HeadlineImage

Vad vill du bli?

Dagens och framtidens arbetsliv behöver resonerande, omställningsbara och kritiskt tänkande individer. I våra utbildningar övar du upp både ditt kritiska tänkande och din analytiska förmåga. Du lär dig att lösa problem genom att själv göra undersökningar och skriva rapporter. Du får också träna upp ditt språk, ditt ordförråd och dina kommunikativa kunskaper.

Program

Här kan du läsa mer om våra program och vad du kan arbeta med när du avslutat din utbildning:

Arkeologiprogrammet

Humanistiskt samhällsprogram

Journalistprogrammet

Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys

Kandidatprogrammet i fri konst

Kandidatprogrammet i språk

Kulturanalysprogrammet

Programmet för kulturentreprenörskap

Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap

Programmet för strategisk kommunikation

Programmet för museer och kulturarv - OBS! Programmet har utvecklats och byter inom kort namn till Branschutbildningen för museer och kulturarv

Teologprogrammet

Kurser

Du kan också välja att läsa fristående kurser för att t ex ta ut en filosofie kandidatexamen. Då får du själv välja din kombination av ämnen. Det du behöver tänka på är att minst tre av de sex terminerna måste ägnas åt samma ämne - det blir huvudämnet i din examen. Du kan givetvis läsa vidare med fristående kurser också på avancerad nivå, till en magister- eller masterexamen.

Är du intresserad av att läsa fristående kurser men osäker på hur du ska kombinera dem för att nå dit du vill, kan du ta hjälp av universitetets karriärvägledare.

Här ser du en lista på våra ämnen. Klicka vidare för att se vilka kurser som ges inom varje ämne!


Sidansvarig: Therése Ekström

Utskriftsversion