......

 
Till umu.se

Välkommen till forskarskolan vid Umeå universitets humanistiska fakultet

Välkommen till forskarskolan vid Umeå universitets humanistiska fakultet. forskarutbildningen är en integrerad och central del av humanistiska fakulteten verksamhet.

Humanistiska fakultetens forskarskola samlar doktorander inom Humanistisk fakultet oavsett ämne. Målet är att främja intellektuell och social gemenskap över ämnesgränserna, att utveckla kompetens och färdighet samt att arbeta för bättre möjligheter till arbete både inom och utanför akademin. Ett annat viktigt mål är ökad internationalisering. Forskarskolan är en gemensam tvärvetenskaplig plattform för kritisk diskussion om humanioras roll i samtid och framtid. Inom forskarskolan anordnas kurser och månadsseminarier med olika teman. Både kurserna och seminarierna är öppna för fakultetens samtliga doktorander.


Sidansvarig: Therése Ekström
2014-05-09

Utskriftsversion

Referensgrupp

Referensgruppen sammanträder ungefär två gånger per termin.

Medlemmar

  • Föreståndare (ordförande)
  • Biträdande föreståndare
  • Studierektor för forskarutbildning: institutionen för estetiska ämnen
  • Studierektor för forskarutbildning: institutionen för kultur- och medievetenskaper
  • Studierektor för forskarutbildning: institutionen för idé- och samhällsstudier
  • Studierektor för forskarutbildning: institutionen för språkstudier
  • Prodekan