Till umu.se

Välkommen till forskarskolan vid Umeå universitets humanistiska fakultet

Välkommen till forskarskolan vid Umeå universitets humanistiska fakultet. forskarutbildningen är en integrerad och central del av humanistiska fakulteten verksamhet.

Humanistiska fakultetens forskarskola samlar doktorander inom Humanistisk fakultet oavsett ämne. Målet är att främja intellektuell och social gemenskap över ämnesgränserna, att utveckla kompetens och färdighet samt att arbeta för bättre möjligheter till arbete både inom och utanför akademin. Ett annat viktigt mål är ökad internationalisering. Forskarskolan är en gemensam tvärvetenskaplig plattform för kritisk diskussion om humanioras roll i samtid och framtid. Inom forskarskolan anordnas kurser och månadsseminarier med olika teman. Både kurserna och seminarierna är öppna för fakultetens samtliga doktorander.

Om forskarskolan

Humanistiska fakulteten forskarskola grundades 2008 och alla forskarstuderande och handledare på humanistiska fakulteten har tillgång till verksamheten.

 Forskarskolan har som syfte att:

 • ge ett mervärde till doktorandernas studietid
 • förbättra kvaliteten på utbildningen för doktorander
 • stödja doktorander att få den kompetens som krävs för en framgångsrik framtida karriär inom och utanför akademin
 • exponera doktorander för tvärvetenskapliga sammanhang
 • erbjuda ett socialt och pedagogiskt utrymme för doktorander och handledare för att interagera och utbyta idéer
 • arbeta med de discipliner och de enskilda disciplinära utbildningsprogrammen
 • bidra till utvecklingen av anseendet av Umeå universitets doktorandprogram
 • tillhandahålla ett sätt att utbyta idéer om doktorandutbildning mellan olika discipliner
 • främja gränsöverskridande och tvärvetenskapligt samarbete inom och utanför fakulteten
 • organisera och underlätta evenemang, inklusive en årlig konferens, en seminarieserie för doktorander, en seminarieserie för fakultetens handledare samt öppna föreläsningar.


Sidansvarig: Therése Ekström
2014-01-24

Utskriftsversion

Referensgrupp

Referensgruppen sammanträder ungefär två gånger per termin.

Medlemmar

 • Föreståndare (ordförande)
 • Biträdande föreståndare
 • Studierektor för forskarutbildning: institutionen för estetiska ämnen
 • Studierektor för forskarutbildning: institutionen för kultur- och medievetenskaper
 • Studierektor för forskarutbildning: institutionen för idé- och samhällsstudier
 • Studierektor för forskarutbildning: institutionen för språkstudier
 • Prodekan