Välkommen till forskarskolan

Forskarskolan vid humanistiska fakulteten är en integrerad och central del av fakultetens verksamhet.

Målet är att främja intellektuell och social gemenskap över ämnesgränserna, att utveckla kompetens och färdighet samt att arbeta för bättre möjligheter till arbete både inom och utanför akademin. Ett annat viktigt mål är ökad internationalisering.

Forskarskolan är en gemensam tvärvetenskaplig plattform för kritisk diskussion om humanioras roll i samtid och framtid. Inom forskarskolan anordnas kurser och månadsseminarier med olika teman. Både kurserna och seminarierna är öppna för fakultetens samtliga doktorander.

Humanistiska fakulteten forskarskola grundades 2008 och har som syfte att:

 • ge ett mervärde till doktorandernas studietid
 • förbättra kvaliteten på utbildningen för doktorander
 • stödja doktorander att få den kompetens som krävs för en framgångsrik framtida karriär inom och utanför akademin
 • exponera doktorander för tvärvetenskapliga sammanhang
 • erbjuda ett socialt och pedagogiskt utrymme för doktorander och handledare för att interagera och utbyta idéer
 • arbeta med de discipliner och de enskilda disciplinära utbildningsprogrammen
 • bidra till utvecklingen av anseendet av Umeå universitets doktorandprogram
 • tillhandahålla ett sätt att utbyta idéer om doktorandutbildning mellan olika discipliner
 • främja gränsöverskridande och tvärvetenskapligt samarbete inom och utanför fakulteten
 • organisera och underlätta evenemang, inklusive en årlig konferens, en seminarieserie för doktorander, en seminarieserie för fakultetens handledare samt öppna föreläsningar.

Ledning

Annika Egan SjölanderFöreståndare för Humanistiska fakultetens forskarskola är Annika Egan Sjölander, docent i medie- och kommunikationsvetenskap. Hon har länge varit engagerad i forskarutbildningsfrågor och har initierat och ansvarat för ett flertal mångvetenskapliga doktorandkurser. För närvarande är hon huvudhandledare för tre doktorander i medie- och kommunikationsvetenskap, en tillhörande genusforskarskolan och en tillhörande forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området, samt biträdande handledare för en doktorand i omvårdnad. Hon har tidigare, i rollen som biträdande handledare, handlett en doktorand i engelsk språkvetenskap fram till disputation.

Postadress: Umeå Universitet, Institutionen för kultur och medievetenskaper, 901 87 Umeå
Besöksadress: Naturvetarhuset, B-korridoren plan 5 (NC5-14-03) 
Tel: +46 90 786 79 40


Kirk SullivanBiträdande koordinator på Humanistiska fakultetens forskarskola är Kirk Sullivan, som är professor i lingvistik. Under de senaste 10 åren har han handlett två doktorander inom kognitionsvetenskap, två i engelsk språkvetenskap, och en i fonetik till framgångsrika disputationer. Han är för närvarande huvudhandledare för en doktorand i lingvistik och bihandledare för två doktorander i lingvistik och en i språkundervisning och didaktik.

Postadress: Umeå Universitet; SE-901 87 Umeå
Besöksadress: A, Humanisthuset, korridor E
Tel: +46 90 786 95 49


Sidansvarig: Therése Ekström

Utskriftsversion

I fokus

Humanioras potential på arbetsmarknaden

Humanioras potential på arbetsmarknaden

2011 publicerade Svenskt Näringsliv rapporten ”Konsten att strula till ett liv” som i princip dömde ut alla humaniorautbildningar. Som en av många reaktioner på den skriften presenterar Humtank nu e... Läs artikeln

Aktuellt

Forskning kan göra skillnad

Forskning kan göra skillnad

Hur ska jag som doktorand förhålla mig till kraven och förväntningarna på min forsknings akademiska och samhälleliga impact? I en workshop den 31 maj vill Anna Sténs – historiker och innovationsambass... Läs artikeln

Intervju

Om att skapa ett hållbart akademiskt arbetsliv

Om att skapa ett hållbart akademiskt arbetsliv

Intervju med forskarskolans föreståndare Annika Egan Sjölander Läs artikeln

Referensgrupp

Referensgruppen sammanträder ungefär två gånger per termin.

Medlemmar

 • Föreståndare (ordförande)
 • Biträdande föreståndare
 • Studierektor för forskarutbildning: institutionen för estetiska ämnen
 • Studierektor för forskarutbildning: institutionen för kultur- och medievetenskaper
 • Studierektor för forskarutbildning: institutionen för idé- och samhällsstudier
 • Studierektor för forskarutbildning: institutionen för språkstudier
 • Prodekan