HeadlineImage

Utbildning på avancerad nivå

Humanistisk fakultet erbjuder såväl program som enstaka kurser på avancerad nivå för dig som vill ta en magister- eller masterexamen och också för dig som vill fördjupa dig eller vidareutbilda dig inom ett område.

På den här sidan hittar du kurser på avancerad nivå. Flera av kurserna som ges på vårterminen är öppna även för studenter utanför kursens eget huvudområde. Flera av kurserna ges på engelska och kan läsas på distans.

Om du är intresserad av att läsa en kurs som startar hösten 2016 får du information här:

Idé- och samhällsstudier

Kultur- och medievetenskaper

Språkstudier


Sidansvarig: Therése Ekström

Utskriftsversion

Olika sorters examen

Högskoleexamen

Avslutade kurser om 120 hp. Minst 60 hp ska tillhöra samma huvudområde och av dessa ska minst 7,5 hp utgöras av ett examensarbete.

Kandidatexamen

Avslutade kurser om 180 hp. Minst 90 hp ska tillhöra samma huvudområde och av dessa ska minst 15 hp utgöras av ett examens-arbete. Utöver detta måste kurser om minst 15 hp ligga på kandidatexamensnivå.

Magisterexamen

Avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen samt avslutade kurser om 60 hp varav minst 45 hp på avancerad nivå. Inom de avslutade kurserna på avancerad nivå ska minst 30 hp tillhöra samma huvudområde varav minst 15 hp ska utgöras av ett examensarbete.

Masterexamen

Avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen samt avslutade kurser om 120 hp varav minst 90 hp på avancerad nivå. Inom de avslutade kurserna på avancerad nivå ska minst 60 hp tillhöra samma huvudområde vari ett examensarbete på avancerad nivå ska ingå. Examensarbetet ska omfatta minst 30 hp, alternativt minst 15 hp om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 hp inom huvudområdet.