Program vid humanistisk fakultet

Program Poäng Termin Nivå Ort
Arkeologiprogrammet 180.0 Ht-16 Grund Umeå
Arkeologiprogrammet 180.0 Ht-17 Grund Umeå
Arkeologiprogrammet 180.0 Ht-18 Grund Umeå
Branschutbildningen för museer och kulturarv 180.0 Ht-18 Grund Umeå
Humanistiskt samhällsprogram 180.0 Ht-16 Grund Umeå
Humanistiskt samhällsprogram 180.0 Ht-17 Grund Umeå
Humanistiskt samhällsprogram 180.0 Ht-18 Grund Umeå
Journalistprogrammet 180.0 Ht-18 Grund Umeå
Journalistprogrammet 180.0 Ht-17 Grund Umeå
Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys 180.0 Ht-16 Grund Umeå
Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys 180.0 Ht-18 Grund Umeå
Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys 180.0 Ht-17 Grund Umeå
Kandidatprogrammet i fri konst 180.0 Ht-16 Grund Umeå
Kandidatprogrammet i fri konst 180.0 Ht-17 Grund Umeå
Kandidatprogrammet i fri konst 180.0 Ht-18 Grund Umeå
Kandidatprogrammet i språk 180.0 Ht-18 Grund Umeå
Kandidatprogrammet i språk 180.0 Ht-16 Grund Umeå
Kandidatprogrammet i språk 180.0 Ht-17 Grund Umeå
Kulturanalysprogrammet 180.0 Ht-16 Grund Umeå
Masterprogram i historiska studier 120.0 Ht-18 Avancerad Umeå
Masterprogram i historiska studier 120.0 Ht-16 Avancerad Umeå
Masterprogram i historiska studier 120.0 Ht-17 Avancerad Ortsoberoende
Masterprogram i historiska studier 120.0 Ht-16 Avancerad Ortsoberoende
Masterprogram i historiska studier 120.0 Ht-17 Avancerad Umeå
Masterprogram i kultur- och medievetenskap 120.0 Ht-17 Avancerad Umeå
Masterprogram i kultur- och medievetenskap 120.0 Ht-18 Avancerad Umeå
Masterprogram i Miljöarkeologi 120.0 Ht-17 Avancerad Umeå
Masterprogram i Skandinavistik med inriktning mot nordliga studier 120.0 Ht-17 Avancerad Umeå
Masterprogram i Skandinavistik med inriktning mot nordliga studier 120.0 Ht-18 Avancerad Umeå
Masterprogrammet i fri konst 120.0 Ht-16 Avancerad Umeå
Masterprogrammet i fri konst 120.0 Ht-17 Avancerad Umeå
Masterprogrammet i fri konst 120.0 Ht-18 Avancerad Umeå
Programmet för journalistik 180.0 Ht-16 Grund Umeå
Programmet för kulturentreprenörskap 180.0 Ht-17 Grund Umeå
Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande 180.0 Ht-18 Grund Umeå
Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande 180.0 Ht-16 Grund Umeå
Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande 180.0 Ht-17 Grund Umeå
Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap 180.0 Ht-17 Grund Umeå
Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap 180.0 Ht-18 Grund Umeå
Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap 180.0 Ht-16 Grund Umeå
Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation 180.0 Ht-16 Grund Umeå
Programmet för museer och kulturarv 180.0 Ht-16 Grund Umeå
Programmet för strategisk kommunikation 180.0 Ht-17 Grund Umeå
Programmet för strategisk kommunikation 180.0 Ht-18 Grund Umeå
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre 30.0 Ht-17 Grund Umeå
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre 30.0 Ht-17 Avancerad Umeå
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre 30.0 Ht-16 Grund Umeå
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre 30.0 Vt-17 Grund Umeå
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre 30.0 Vt-18 Avancerad Umeå
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre 30.0 Ht-16 Avancerad Umeå
^ Till sidans topp


Sidansvarig: Therése Ekström

Utskriftsversion