Kurser eller program?

Det finns två vägar till examen. Du kan själv sätta samman din utbildning av fristående kurser, som du ofta väljer termin för termin, eller välja ett program som innehåller en bestämd kombination kurser under hela studietiden.

Om du ska läsa program eller fristående kurser i olika ämnen beror på vad du vill med din utbildning och om det finns något program som leder dig dit. Fler studenter väljer att läsa fristående kurser, men det ena är inte mer värt än det andra när du väl har din examen. Vissa fristående kurser kan läsas på deltid, distans (med eller utan obligatoriska träffar i Umeå) och som nätkurser, och kan passa dig som exempelvis vill läsa på sidan om ditt arbete eller andra studier.

Eller kanske något mitt emellan?

Vissa program har valbara inslag bland de obligatoriska kurserna, ett mellanting mellan de två vägarna. Det finns också påbyggnadsprogram som knyter ihop tidigare inlästa fristående kurser till en yrkesutbildning. På det sättet kan du till exempel bli vetenskapsjournalist eller kulturjournalist.

För dig som vill bli lärare finns också möjlighet att börja med fristående kurser i det ämne du vill undervisa. Men innan du börjar planera: kontakta studievägledarna för lärarutbildningen för att få mer information om specifika ämneskombinationer.

Kursalternativet - så fungerar det

Om du väljer att läsa fristående kurser, för att t ex ta ut en filosofie kandidatexamen, får du själv välja din kombination av ämnen. Det du behöver tänka på är att minst tre av de sex terminerna måste ägnas åt samma ämne - det blir huvudämnet i din examen. Du kan givetvis läsa vidare med fristående kurser också på avancerad nivå, till en magister- eller masterexamen.

Är du intresserad av att läsa fristående kurser men osäker på hur du ska kombinera dem för att nå dit du vill, kan du ta hjälp av universitetets karriärvägledare.


Sidansvarig: Therése Ekström

Utskriftsversion