Till umu.se

Historia

Kurs Poäng Termin Ämne Nivå
Befolkningshistoria 7.5 Vt-17 Historia Avancerad
Historia A 30.0 Ht-17 Historia Grund nybörjare
Historia A 30.0 Ht-16 Historia Grund nybörjare
Historia A 30.0 Vt-17 Historia Grund nybörjare
Historia A 30.0 Vt-18 Historia Grund nybörjare
Historia A 30.0 Ht-18 Historia Grund nybörjare
Historia B 30.0 Ht-16 Historia Grund, ej nybörjare
Historia B 30.0 Ht-17 Historia Grund, ej nybörjare
Historia B 30.0 Ht-18 Historia Grund, ej nybörjare
Historia B 30.0 Vt-17 Historia Grund, ej nybörjare
Historia B 30.0 Vt-18 Historia Grund, ej nybörjare
Historia C 30.0 Vt-17 Historia Grund, ej nybörjare
Historia C 30.0 Ht-18 Historia Grund, ej nybörjare
Historia C 30.0 Vt-18 Historia Grund, ej nybörjare
Historia C 30.0 Ht-17 Historia Grund, ej nybörjare
Historia C 30.0 Ht-16 Historia Grund, ej nybörjare
Kvinnor och genus i det tidigmoderna Europa 7.5 Ht-16 Historia Avancerad
Kvinnor och genus i det tidigmoderna Europa 7.5 Ht-17 Historia Avancerad
Magisterkurs i historia 30.0 Ht-18 Historia Avancerad
Magisterkurs i historia 30.0 Ht-17 Historia Avancerad

Sidansvarig: Therése Ekström

Utskriftsversion