Till umu.se

Världen behöver humanister

Trots det senaste århundradets stora tekniska och medicinska framsteg pågår våldsamma konflikter och krig som har sin bakgrund i motstridiga tolkningar av kultur, språk och historia.

Humanistisk forskning och utbildning ger en ökad förståelse för den värld vi lever i, för vår samtid, vårt förflutna, för kultur, samhällen och kommunikationen mellan människor.

Humanistiska kunskaper ger perspektiv på tillvaron och öppnar nya dörrar till arbetslivet. En blivande arkitekt, turistvärd eller journalist kan till exempel ha glädje av kunskaper i norrländsk kulturhistoria, medan en lärare, präst eller designer kan ha nytta av en kurs om sexuell identitet. Världen behöver humanister!

Se filmen ovan i högre upplösning här!

Humanistisk kompetens

Vi vill tydliggöra de humanistiska kompetenserna och visa nyttan också utanför humanisternas traditionella arbetsmarknad.

Nyutexaminerade humanister får arbete snabbt

Ungefär hälften av humanisterna får arbete i det privata näringslivet, och de får arbete snabbt. Det visar en rapport från sex danska universitet. Författarna till rapporten drar slutsatsen att arbetsmarknaden nu på allvar har fått upp ögonen för humanisterna och vice versa. Resultatet talar också för att det finns ett tydligt behov av de humanistiskt utbildades kompetens även utanför deras traditionella arbetsmarknad.

Läs mer om den danska rapporten.


Sidansvarig: Therése Ekström
2014-04-01

Utskriftsversion

Nyheter

2015-01-27 SR: "Ökat tryck på Sverige när världsmakterna visar musklerna" – Sverige har för svagt försvar om det skulle smälla, menar Martin Hårdsted...

2015-01-27 SvD: "Antisemitismen vill inte släppa sitt grepp" Lena Berggren, historiker, Umeå universitet, har apropå förintelsens minnes...

2015-01-27 Vårens vetenskapsluncher vidgar vyerna Norrlands utveckling, att språkträning är bra för minnet, internettjänster,...

2015-01-22 Dolly Jørgensen bloggar på Tidningen Curie Dolly Jørgensen, historiker och forskare vid institutionen för ekologi, mil...

2015-01-22 Umeåprofessor invald i rådgivande panel för humanistiskt forskningscentrum Patrik Svensson, professor i humaniora och informationsteknik vid HUMlab, h...