Kurs- och programutvärderingar

Kurser och program utvärderas kontinuerligt vid humanistiska fakulteten. Här kan du läsa om hur detta görs.

Egna utvärderingar

Humanistiska fakulteten har delegerat ansvaret för kurs och programutvärderingar ner till institutionerna.

Handläggningsordning för kurs- och programutvärdering vid humanistiska fakulteten (dnr 501-1709-13)

Nedan följer länkar till institutionernas sidor för studerande.

Estetiska ämnen
Idé- och samhällsstudier
Konsthögskolan
Kultur- och medievetenskaper
Språkstudier
 

Universitetskanslersämbetet

Mellan 2011 och 2014 utvärderade Universitetskanslersämbetet utbildningar som ledde till examen. På grund av UKÄs urvalskriterier har inte alla utbildningar vid Humanistiska fakulteten granskats.

Följande utbildningar/examina har fått hög kvalitet av UKÄ.

Följande utbildningar/examina har fått mycket hög kvalitet


Sidansvarig: Erik Lindenius

Utskriftsversion