Extra utlysning! Balticstipendier för studerande inom humaniora

Ur Balticdonationen har avsatts medel för internationalisering av utbildningar inom humaniora under 2009 fram till 2014. Hösten 2015 görs en extra utlysning om 50 000 kronor reserverade för internationella studerandeaktiviteter.

Utlysning

Två stipendium om 25 000 kan under 2015 sökas av studenter för internationella studerandeaktiviteter på grund- och avancerad nivå inom humanistiska huvudområden och programutbildningar. Exempel på sökbara aktiviteter är studie- och arkivbesök, fältarbete samt materialinsamling för självständiga arbeten.

Utlysningan avser studerande inom utbildningar vid institutionerna för Estetiska ämnen, Idé- och samhällsstudier, Kultur- och medievetenskaper, Språkstudier, samt Konsthögskolan. Studerande inom lärarutbildningen omfattas dock ej av denna utlysning.

Sista ansökningsdag 12 september 2015.

Läs hela utlysningen som pdf

Blankett för ansökan


Sidansvarig: Therése Ekström

Utskriftsversion