Studiemiljö och lika villkor

Umeå universitet vill erbjuda dig som student en studie- och arbetsmiljö där respekt för och tillit till individen är vår värdegrund. Arbetet och våra relationer ska präglas av respekt, lyhördhet och en positiv människosyn. Öppna samtal mellan människor med olika bakgrund, perspektiv och kompetens lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling.

Här kan du läsa om studiemiljö och lika villkor


Sidansvarig: Therése Ekström

Utskriftsversion