Studentrepresentation i fakultetens olika organ

Studenterna vid utbildning på grundnivå/avancerad nivå och forskarutbildningsnivå har rätt att vara representerade i alla beslutande och beredande organ inom högskolan vars verksamhet har betydelse för utbildningen och studenternas situation.

Nedan följer en sammanställning av sådana organ inom den humanistiska fakulteten. Sammanställningen är begränsad till organ av permanent natur. Tillfälliga arbetsgrupper ansvarar för att informera studenterna om deras möjlighet till representation.

Antalet ledamöter och suppleanter gäller studentrepresentanter för grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildning tillsammans. I det fall 3 representanter anges i listan kan studenter på grund- och avancerad nivå utse 2 representanter, och studenter inom forskarutbildningen 1 representant.

Studentrepresentanterna utses av Umeå studentkårs humanistiska sektion och fakultetens doktorandförening.

Organ
Antal ledamöter
Antal suppleanter
Fakultetsnämnden
3
3
- Anställningskommittén
1
1
- Arbetsmiljögruppen
2
2
- Arbetsutskottet (AU)
2
2
- Budgetkommitten
2
2
- Docenturnämnden
2
2
- Forskningsstrategiska kommittén
2
2
- Hederdoktoratkommittén
2
2
- Internationaliseringskommittén
2
2
- Jämställdhetskommittén
3
3
- Likabehandlingskommittén
3
3
- Lärarutbildningsrådet
3
3
- Utbildningsstrategiska kommittén
2
2


Sidansvarig: Therése Ekström

Utskriftsversion