Praktik

Regler och handläggningsordning för praktik för utbildningar vid Humanistiska fakulteten

Enligt rektors beslut (500-1021-13 [pdf]) ska fakulteterna upprätta egna handläggningsordningar där det ”förtydligas och preciseras rutiner och principer för utbildningarnas praktik och studieresor.”

Nedan följer humanistiska fakultetens handläggningsordning som delegerar ner ansvaret till institutionerna.

Handläggningsordning för praktikinslag vid humanistisk fakultet (fs 1.1.2-1349-14)

Lokala handläggningsordningar för institutionerna

För dig som är student vid någon av våra utbildningar gäller alltså lokala skrivningar. Nedan är länkar till respektive institutions regler:


Sidansvarig: Erik Lindenius

Utskriftsversion