För våra studentambassadörer

Aktiviteter

Ersättning & Blanketter

Informationsmaterial


Sidansvarig: Therése Ekström

Utskriftsversion

Utanför humhuset

Kontaktinformation

Therése Ekström, informatör
Kansliet för humaniora, Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 4 östra flygeln, Universitets-torget 16 (huvudingång från Petrus Laestadius väg)

Tel:  090-786 9069

Kontaktformulär