Examinatorer

Humanististiska fakultetens examinatorer 2017

Examinator är den som sätter betyg på slutförd kurs. Detta ska inte förväxlas med rättande lärare som är den som läser och bedömer olika examinerande moment. (Rättande lärare och examinator behöver således inte vara samma person)

Hela listan på fakultetens examinatorer finns i pdf nedan.

Examinatorer för 2017 (senast rev 2017-02-20)

Listan uppdateras i januari varje år. Däremellan kan enskilda namn bytas ut. Enligt Humanistiska fakultetens delegationsordning (FS 1.1-208-17, punkt 3.3.5.1) utser dekan examinator för utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå. Detta görs på Dekanens beslutsmöte. Handläggare är fakultetens utbildningsledare.


Sidansvarig: Erik Lindenius

Utskriftsversion