Ta ut en examen!

Oavsett om du läser program eller fristående kurser bör du ta ut en examen. Det underlättar när du sedan ska söka jobb. Du som läser på ett program får inte automatiskt ut en examen efter avklarad utbildning utan måste ansöka om det. Du som läser fristående kurser kan ansöka om examen på samma sätt med de kurser du läst.

Du som läser ett program på 180 hp (tre år) kan ansöka om en kandidatexamen när du klarat av din utbildning. Men man behöver inte läsa ett program för att få en bra examen. Umeå universitet har 2000 kurser i skilda ämnen som går att kombinera så att man får precis den utbildning man själv vill ha.

Skapa din egen utbildning och få en unik examen

Alla ämnen och ämneskombinationer går inte att läsa inom program. Lösningen kan vara att sätta ihop sin egen utbildning med fristående kurser. Kurser hittar du här.

Så här gör du

Välj ett huvudämne som du fördjupar dig i, precis som man gör på ett program, och lägg till kurser i några andra ämnen som du är intresserad av och som du tror du kan ha nytta av. Du kan till exempel fördjupa dig i litteraturvetenskap och komplettera med lingvistik och juridik. När du är klar med din utbildning ansöker du om en examen.

Olika sorters examen

Det finns olika sorters examina beroende på hur djupt man går in i sitt huvudämne. För att kunna ta ut kandidatexamen krävs 180 hp = 3 års heltidsstudier, och av dem ska 90 hp tillhöra samma huvudämne. Om du fördjupar dig i engelska får du t.ex en kandidatexamen med engelska som huvudämne. På avancerad nivå kan man ta en magisterexamen eller en masterexamen.

Lika mycket värt som program

En examen på fristående kurser är lika mycket värd som en examen från ett program. All högskoleutbildning består egentligen av kurser som du antingen kan läsa fristående eller inom ett program.

Kombinera som du vill, bli unik

Genom att själv kombinera dina kurser får du en unik examen. Du skräddarsyr din utbildning och har chansen att sticka ut när du sedan söker jobb. Du behöver inte ta ut en examen som bara innehåller ämnen inom samma område. Du kan blanda som du vill. Här finns större frihet än bland programmen. Du kan t.ex välja medie- och kommunikationsvetenskap som huvudämne och kombinera med grafisk form och biologi. Våra studievägledare hjälper dig om du är osäker på hur du kan kombinera olika kurser.


Sidansvarig: Therése Ekström

Utskriftsversion

Olika sorters examen

Högskoleexamen

Avslutade kurser om 120 hp. Minst 60 hp ska tillhöra samma huvudområde och av dessa ska minst 7,5 hp utgöras av ett examensarbete.

Kandidatexamen

Avslutade kurser om 180 hp. Minst 90 hp ska tillhöra samma huvudområde och av dessa ska minst 15 hp utgöras av ett examens-arbete. Utöver detta måste kurser om minst 15 hp ligga på kandidatexamensnivå.

Magisterexamen

Avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen samt avslutade kurser om 60 hp varav minst 45 hp på avancerad nivå. Inom de avslutade kurserna på avancerad nivå ska minst 30 hp tillhöra samma huvudområde varav minst 15 hp ska utgöras av ett examensarbete.

Masterexamen

Avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen samt avslutade kurser om 120 hp varav minst 90 hp på avancerad nivå. Inom de avslutade kurserna på avancerad nivå ska minst 60 hp tillhöra samma huvudområde vari ett examensarbete på avancerad nivå ska ingå. Examensarbetet ska omfatta minst 30 hp, alternativt minst 15 hp om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 hp inom huvudområdet.