Till umu.se
HeadlineImage

Samverkan

Våra forskare, lärare och doktorander berättar kontinuerligt om sin forskning på skolor, bibliotek, museer och föreningar. Många deltar också i samhällsdebatt och kulturliv genom att medverka i media som skribenter och experter. Bildmuseet är med sina utställningar och föreläsningsserier fakultetens mest utåtriktade verksamhet.

Forskningsresultat och andra nyheter sprids via pressmeddelanden, information om forskningsprojekt tillgängliggörs i forsknings- och publiceringsdatabaser och flera av institutionerna arrangerar egna fortbildningsdagar för lärare, öppet hus med mera.

Bildmuseet visar utställningar med internationell samtidskonst och bildkultur, och i anslutning till utställningarna arrangeras programverksamhet och föreläsningsserier. Föreläsarna är ofta nationella och internationella gäster eller forskare inom fakulteten.

Fakulteten bjuder in till vetenskapsluncher på ett av stadens kaféer och medverkar ibland med populärvetenskapliga föreläsningar vid olika evenmang i staden, t ex under kulturnatta eller julmarknaden.

En humanistisk offensiv för näringslivet

Genom företagsforskarskolan bjuder humanistiska fakulteten in företag och organisationer till samarbete. Humanistisk undervisning och forskning ger kunskap om människan som kultur- och språkvarelse. Humanistisk kompetens får idag en allt starkare betydelse för kunskapsalstring och företagsutveckling.

Våra studenter, en resurs på företag och i organisationer

För att ytterligare stärka samarbetet med näringslivet och ge våra studenter en chans att tillämpa och visa upp de humanistiska kompetenser de har tillägnat sig under sina studier har vi utvecklat en särskild kurs, Humanister i praktiska projekt - HIPP. I den ingår tre veckors verksamhetsförlagd utbildning på ett företag, i en myndighet eller i en organisation där studenten arbetar i ett tillämpat projekt.

Fakultetens kommittee för innovation och samverkan

Högskolelagens 2§ är tydlig: I högskolornas uppgift ska ingå att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta.

Sedan januari 2012 har humanistiska fakultetsnämnden inrättat en kommittee för innovation och samverkan. Detta för att i ännu högre grad svara mot högskolelagens intention, men också som ett verktyg för att omsätta Umeå universitets vision och strategier för samverkan:

  • Universitetet genomsyras av ett brett samhällsengagemang och ett entreprenöriellt förhållningssätt.
  • Universitetet har tydliga och väl kända incitament för samverkansarbetet.
  • Samverkan är väl integrerad i universitetets samlade verksamhet.

Läs hela Umu:s dokument: Strategisk plan för samverkan med det omgivande samhället


Sidansvarig: Per Melander

Utskriftsversion

Logga in i Alumninät

Logga in

Gå med