HeadlineImage

Organisation

Dekan vid humanistiska fakulteten är Åsa Karlsson Sjögren, professor, Institutionen för idé- och samhällsstudier. Prodekan är Torkel Molin, universitetslektor, Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Fakultetens verksamhet leds av humanistiska fakultetsnämnden som ansvarar för forskning, forskarutbildning och grundutbildning. Fakultetsnämndens ledamöter, ordförande (dekan) samt vice ordförande (prodekan) utses genom val bland fakultetens disputerade lärare/forskare. Den nuvarande fakultetsnämndens mandatperiod inleddes den 1 juli 2017.

Till sin hjälp har fakultetsnämnden ett antal beredningsorgan – kommittéer – som utreder och driver frågor inom sina olika områden. Det finns också ett fakultetskansli vars tjänstemän arbetar med beredning av fakultetsnämndens ärenden samt samordnar och genomför olika fakultetsgemensamma projekt.

Fakultetens institutioner/enheter är arbetsplatserna för våra studenter, lärare och forskare, administratörer, teknisk personal med flera. Organisatoriskt ligger de direkt under fakultetsnämnden och leds av sina respektive prefekter och föreståndare. Se även figur nedan.


Sidansvarig: Per Melander

Utskriftsversion