Till umu.se

Fakulteten i medierna

FT: Norrland bortom fördomarna

2018-02-06
I Fria tidningen intervjuas bland andra en av redaktörerna och författarna till forskarantologin Norrlandslitteratur, litteraturvetaren Anders Öhman, Umeå universitet, om Norrland bortom fördomarna.

SR/SVT: Konst synliggör det samiska på universitetet

2018-02-05
Konstveporna som synliggör det samiska på Umeå universitets campus uppmärksammas i ett inslag i Sameradion och SVT Sápmi.

SR: Konst synliggör det samiska på universitetet

2018-02-02
Kristina Sehlin Macneil, forskare på Vaartoe, pratar om de vepor som under året hängt utanför humanisthuset på Umeå universitet. Veporna synliggör det samiska på campus och är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Vaartoe - Centrum för samisk forskning, SSR och Såhkie- Umeå sameförening.

SR: Samer under Stalinterrorns bila

2018-01-25
Sveriges radios Oddasat uppmärksammar den nyutkomna boken Ethnic and Religious Minorities in Stalin’s Soviet Union. I en intervju med religionshistorikern Olle Sundström, Umeå universitet, en av redaktörerna till boken, talas om hur etniska och religiösa minoriteter drabbades under Stalintiden.

VK: Gammal teknik i virtuell verklighet på Humlab

2018-01-22
Västerbottens-Kuriren uppmärksammar återinvigningen av Humlab vid Umeå universitet. Bland annat beskrivs hur gamla mekaniska trämodeller flytta in i den virtuella verkligheten.

DN: Ömma uttryck mellan män på 1700-talet

2018-01-10
Dagens nyheter uppmärksammar historieforskaren Ina Lindbloms avhandling vid Umeå universitet om publicisten Carl Christoffer Gjörwells bevarade brevsamling.

IP: Hur ska aktuell skolforskning integreras i skolan?

2018-01-08
Piteå kommuns skolledare deltar i fyra utbildningstillfällen per år fram till 2020 för att söka svaret på den frågan. De arbetar tillsammans med skolforskare Ulrika Bergmark, från LTU och Stina Westerlund, Umeå universitet samt utbildningsförvaltningens vetenskaplige ledare Kristina Hansson.

Mer i medierna


Sidansvarig: Per Melander

Utskriftsversion