Pressmeddelanden från Umeå universitet

Umeåprofessor ny ledamot i SCAS

[2013-01-30] Uppsala universitet har beslutat att utse professorn i etnologi, Britta Lundgren, Umeå universitet, till ledamot i styrelsen för Kollegiet för samhällsforskning, SCAS, för perioden 2013-02-01 till 2015-12-31.

Britta Lundgren
Kollegiet spelar en unik roll när det gäller att stödja forskare bortom doktorsexamen. Dess nationella spetsforskningsprogram, Pro Futuris, initierades 1999 i samverkan med Riksbankens Jubileumsfond (RJ) och Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT).

Vid fyra tillfällen har sammanlagt 18 forskare efter en nationell urvalsprocess antagits till fleråriga tjänster. Programmet befinner sig i en expansionsfas och är nu ett återkommande inslag i RJ:s forskningsstöd.

Läs mer om Kollegiet för samhällsforskning (SCAS)

Redaktör: Per Melander

Adress till nyheten:
http://www.humfak.umu.se/nyhet//.cid208061


Presskontakt

Per Melander, kommunikatör
Humanistisk fakultet

Tel:  090 - 786 93 79

Kontaktformulär

Nyheter i RSS-format

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på fakultetens nyheter i RSS-format:
Svenska nyheterEngelska nyheter