Pressmeddelanden från Umeå universitet

Umeålektor särskild utredare åt regeringen

[2018-08-08] Björn Åstrand, lektor i pedagogiskt arbete vid Institutionen för ide- och samhällsstudier, Umeå universitet, tidigare ledamot av Skolkommissionen, har av regeringen utsetts till särskild utredare för åtgärder att minska skolsegregationen och för att förbättra resurstilldelningen till förskoleklass och grundskola.

Björn Åstrand
I ett pressmeddelande från regeringskansliet anges hur man vill att skolsegregationen ska brytas. För att uppnå detta tillsätter man nu en utredning. 

– I en stark skola möts elever med olika bakgrund i samma klasser. Kommuner och huvudmän kan göra mycket mer för att åstadkomma detta, men vi behöver också bättre verktyg. Därför ska utredaren titta på hur reglerna kan förändras för ett mer fritt och rättvist skolval, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 mars 2020.

I mars 2018 avslutade Björn Åstrand ett annat utredningsuppdrag åt regeringen, den gången med fokus på lärares och rektorers yrkesmässiga förutsättningar. Slutrapporten heter Med undervisningsskicklighet i centrum (SOU 2018:17)

Läs mer på regeringen.se

Redaktör: Per Melander

Adress till nyheten:
http://www.humfak.umu.se/nyhet//.cid292818


Presskontakt

Per Melander, kommunikatör
Humanistisk fakultet

Tel:  090 - 786 93 79

Kontaktformulär

Nyheter i RSS-format

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på fakultetens nyheter i RSS-format:
Svenska nyheterEngelska nyheter