SVT: "Studenter hittade kista vid utgrävning"

[2016-10-11] Fornlämningar som arkeologistudenter vid Umeå universitet under tre års tid har grävt ut i Röbäck fick besök av SVT Västerbotten.

Ur artikeln: "Det som började som en skadedokumentation av ett stenrös i skogen bakom Elofssonhallen i Röbäck, har nu visat sig vara ett större fornlämningsfynd än vad man kunnat ana. Fram ur stenröset träder nu både lämningar av bostadshus och gravar".

Läs mer på svt.se

Redaktör: Per Melander

Adress till nyheten:
http://www.humfak.umu.se/nyhet//.cid274664


Presskontakt

Per Melander, kommunikatör
Humanistisk fakultet

Tel:  090 - 786 93 79

Kontaktformulär

Nyheter i RSS-format

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på fakultetens nyheter i RSS-format:
Svenska nyheterEngelska nyheter