Till umu.se

SVT: Det här är Nya tider

[2017-06-09] I inslag på Sveriges television medverkar bland andra historikern Lena Berggren, Umeå universitet, om publikationen "Nya tider".

Se inslag på svt.se

Läs inslag på svt.se

Redaktör: Per Melander

Adress till nyheten:
http://www.humfak.umu.se/nyhet//.cid283195


Presskontakt

Per Melander, kommunikatör
Humanistisk fakultet

Tel:  090 - 786 93 79

Kontaktformulär

Nyheter i RSS-format

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på fakultetens nyheter i RSS-format:
Svenska nyheterEngelska nyheter