SvD: Norrland bortom vildmarksromantik och indignation

[2017-11-20] En understreckare i Svenska Dagbladet tar sin utgångspunkt i den norrbottniske poeten David Väyrynens nyutkomna diktbok Kärleken till vidderna och glesheten i Norrbotten för ett resonemang om "Norrland". I artikeln refereras bland annat även till boken "Brännpunkt Norrland" med etnologen Bo Nilsson och litteraturvetaren Anders Öhman, båda Umeå universitet, som redaktörer.

Ur artikeln: "Vad kan sägas om 'Norrland'? Att förmedla platsens särskildhet, och samtidigt undvika att svara upp mot fördomen, kräver sin varsamhet. Hur undvika att bli en pikant virvel från periferin i den konstanta centrumströmmen? 'Hur gestaltar man sitt landskap och dess människor när det enda man har att tillgå är det språk som tidigare använts för att projicera andras föreställningar om det?', frågar litteraturvetaren Anders Öhman retoriskt i sin essä 'Det 'egentliga’ Norrland' i boken Brännpunkt Norrland".

Läs artikeln

Redaktör: Per Melander

Adress till nyheten:
http://www.humfak.umu.se/nyhet//.cid288341


Presskontakt

Per Melander, kommunikatör
Humanistisk fakultet

Tel:  090 - 786 93 79

Kontaktformulär

Nyheter i RSS-format

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på fakultetens nyheter i RSS-format:
Svenska nyheterEngelska nyheter