Till umu.se

SR: När vetenskapen byter spår

[2013-01-07] Idéhistorikern Christer Nordlund, Umeå universitet och molekylärbiologen Mathias Uhlén, Sci Life lab i Stockholm, intervjuas av Vetenskapsradions Ulrika Björkstén om vad fysikern Thomas Kuhns idéer säger om vetenskap idag?

Ur programmet: "Kuhns bok De vetenskapliga revolutionernas struktur (1962) har blivit en av vetenskapshistoriens verkliga klassiker och hans teser gav i sig upphov till ett paradigmskifte i synen på hur vetenskap bedrivs. Han har format generationer av forskare och idéhistoriker, men hur står sig hans teorier idag? DNA-molekylens struktur fastställdes 1953, och upptäckten nobelprisbelönades 1962, alltså samma år som Thomas Kuhns bok om de vetenskapliga revolutionerna kom ut."

Hör programmet om Thomas Kuhns idéer på sverigesradio.se

Redaktör: Per Melander

Adress till nyheten:
http://www.humfak.umu.se/nyhet//.cid206707


Presskontakt

Per Melander, kommunikatör
Humanistisk fakultet

Tel:  090 - 786 93 79

Kontaktformulär

Nyheter i RSS-format

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på fakultetens nyheter i RSS-format:
Svenska nyheterEngelska nyheter