Pressmeddelanden från Umeå universitet

Nyinstiftat pris till humaniorastudent

[2018-06-05] Humanistiska studentkårssektionen vid Umeå universitet har för första gången delat ut sitt nyinstiftade akademiska pris. 2018 års pris har tilldelats Samuel Björklund, Kandidatprogrammet i filosofi och samhällsanalys, som mottog det i samband med vårterminens avslutande examensceremoni i Aula Nordica.

Samuel Björklund tar emot priset av prodekan Torkel Molin Foto: Per Melander

I prismotiveringen anges hur Samuel Björklund uppnått mycket goda studieresultat, varit en aktiv och positiv student. Det beskrivs vidare hur han är aktiv i rörelsen Make Equal där han varit drivande i projektet ”Killmiddag.” Ett projekt som strävat efter en mer positiv mansroll och ökad jämlikhet. Han har som ordförande i Fosa även drivit viktiga frågor för att förbättra studietiden för sig själv och sina medstudenter.

– Jag är mycket förvånad över att jag har fått priset, när dom sa att det var ett akademiskt pris trodde jag aldrig att jag kunde vara aktuell. Men eftersom jag nu fått priset måste jag ju ha gjort nånting rätt, säger Samuel Björklund. Foto: Per Melander

Priskommittén skriver att det tydligt visat sig hur Samuel Björklund förstått poängen med det fria och kritiska tänkandet och tagit det vidare in i ett samhällsengagemang.

Redaktör: Per Melander

Adress till nyheten:
http://www.humfak.umu.se/nyhet//.cid292404


Presskontakt

Per Melander, kommunikatör
Humanistisk fakultet

Tel:  090 - 786 93 79

Kontaktformulär

Nyheter i RSS-format

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på fakultetens nyheter i RSS-format:
Svenska nyheterEngelska nyheter