Ny skriftserie: Studia Theologica Practica Umensia

[2017-12-07] Inom skriftserien Studia Theologica Practica Umensia publiceras en årlig antologi med en bred men samtidigt sammanhängande tematik, där varje artikel ses som ett självständigt bidrag. 2017 års volym, Det kyrkliga språket i teori och praxis, belyser det angivna ämnet utifrån olika infallsvinklar och med olika metoder.

Redaktör är Marie Rosenius, Umeå universitet.  Medverkande författare är Erik Eckerdal, Thomas Girmalm, Tord Larsson, Marie Rosenius, Peder Thalén, David Wiljebrand och David Willgren.

Läs mer på Studia Theologica Practica Umensia

Redaktör: Per Melander

Adress till nyheten:
http://www.humfak.umu.se/nyhet//.cid288795


Presskontakt

Per Melander, kommunikatör
Humanistisk fakultet

Tel:  090 - 786 93 79

Kontaktformulär

Nyheter i RSS-format

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på fakultetens nyheter i RSS-format:
Svenska nyheterEngelska nyheter