Pressmeddelanden från Umeå universitet

Ny bok: Norrlandslitteratur. Ekokritiska perspektiv

[2018-01-12] Norrlandslitteratur är en forskarantologi där ekokritisk teori används för att problematisera klichéerna och belysa texter med norrländsk anknytning ur nya perspektiv. Redaktörerer för boken är litteraturvetaren Anders Öhman, Umeå universitet och hans kollegor vid Mittuniversitetet Peter Degerman och Anders Johansson.

Norrland är natur, energi, modernitet, naturtillgångar, vildmark, exploatering, ursprung, avfolkning, turism, kolonialism, utveckling, glesbygd, periferi, tystnad, fantasi, nationalparker, rå verklighet, kamp.

Norrlandslitteratur är vildmarksromantik, realism, utopi, modernism, motstånd, lokal, solidarisk, politisk, sär, ursprunglig, folklig arbetarskildring.

Föreställningarna och de förutfattade meningarna om Norrland, och om Norrlands litteratur, är många. Alla dessa föreställningar och dess litteratur går att problematisera och analysera. Och det är vad litteraturvetare gör i den här antologin. 

Vattenfalls policydokument, en roman av den samiske författaren Lars Vilhelm Svonni, Kjell Sundvalls film Vi hade i alla fall tur med vädret, Fredrika Bremers norrlandsskildring Midsommar-resan och Sara Lidmans ekokritiska vision, är teman i några av de artiklar som går att läsa i boken.

I boken medverkar skribenter från hela landet, varav fyra från litteraturvetenskap här i Umeå: Gustav Borsgård, Fanny Lindgren, Jenny Jarlsdotter-Wikström och Annelie Bränström Öhman. 

Kontakt:

Anders Öhman, anders.ohman@umu.se, tel. 090-786 65 80

Redaktör: Per Melander

Adress till nyheten:
http://www.humfak.umu.se/nyhet//.cid289377


Presskontakt

Per Melander, kommunikatör
Humanistisk fakultet

Tel:  090 - 786 93 79

Kontaktformulär

Nyheter i RSS-format

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på fakultetens nyheter i RSS-format:
Svenska nyheterEngelska nyheter