Norran: Ordmolnet över skelleftemålet

[2017-05-09] Susanne Haugen – ursprungligen från Skellefteå – lektor i nordiska språk, Umeå universitet, kommenterar resultatet av tidningen Norrans uppmaning att skicka in favoritord på Skelleftemål.

Ur artikeln: "Just i Skelleftebondskan så finns många riktigt gamla drag bevarade, vilket det inte gör i alla andra typer av bondska. Till exempel finns diftonger, vokalljud som 'ai' bevarade och man kan säga 'stain' och 'bain', medan det i dag bara är en enkel vokal 'e'”.

Läs artikeln på norran.se

Redaktör: Per Melander

Adress till nyheten:
http://www.humfak.umu.se/nyhet//.cid282404


Presskontakt

Per Melander, kommunikatör
Humanistisk fakultet

Tel:  090 - 786 93 79

Kontaktformulär

Nyheter i RSS-format

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på fakultetens nyheter i RSS-format:
Svenska nyheterEngelska nyheter