Till umu.se

Kungl. Vitterhetsakademien prisar hedersdoktor

[2017-03-15] Elena Balzamo, hedersdoktor vid humanistiska fakulteten, Umeå universitet, 2001, har av Kungl. Vitterhetsakademien tilldelats Uno Lindgrens pris på 50 000 kronor.

Elena Balzamo får priset för sina utomordentliga insatser för kulturförmedlingen mellan Sverige och Frankrike under en lång rad av år. Redan i sin avhandling med titeln Le conte littéraire scandinave: révolution d'un genre som hon lade fram vid universitetet Lille III 1987, behandlade hon den skandinaviska konstsagan. 

Under snart trettio år har Elena Balzamo också verkat som översättare. Hon har introducerat en stor mängd svensk litteratur i Frankrike. 

År 2008 startade Elena Balzamo dessutom ett litterärt översättarseminarium i Paris i samarbete med Svenska institutet i Paris och Kulturrådet i Stockholm. I detta seminarium, som hon fortfarande leder, deltar regelbundet ett tjugotal översättare, både nybörjare och mer erfarna. Med hjälp av moderna analysmetoder behandlas och diskuteras deltagarnas egna översättningar. 

Priset kommer att delas ut under Akademiens årshögtid i Riddarhuset, Stockholm den 20 mars 2017. Prisutdelare är H. M. Konungen.

Redaktör: Per Melander

Adress till nyheten:
http://www.humfak.umu.se/nyhet//.cid280381


Presskontakt

Per Melander, kommunikatör
Humanistisk fakultet

Tel:  090 - 786 93 79

Kontaktformulär

Nyheter i RSS-format

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på fakultetens nyheter i RSS-format:
Svenska nyheterEngelska nyheter