Kritik mot kartläggning av rasism mot samer

[2018-10-29] Den fjärde oktober presenterade Sametinget rapporten ”Kartläggning av rasism mot samer” vid ett seminarium i Östersund. Nu kritiseras rapporten för att vara undermålig.

Rapporten är ett resultat av ett regeringsuppdrag som getts till Sametinget. Sametinget har i sin tur lagt ut genomförandet och arbetet med rapporten på Vaartoe — Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet.

I en artikel på DN-debatt kritiseras nu rapporten av Jonny Hjelm, professor och ämnesföreträdare för historia vid humanistiska fakulteten, för att vara undermålig och skriver bland annat att "Sametinget borde begära att få igen de pengar man betalt."

I en kommentar i DN säger en av de ansvariga bakom rapporten, Per Axelsson, lektor och docent i historia, verksam vid Vaartoe, att han håller med om kritiken; och att rapporten ska kompletteras vad det gäller bland annat metod och analys.

Läs debattinlägget på dn.se

Läs kommentaren på dn.se

Läs artikel på svt.se

Läs artikel på vk.se (kräver prenumeration)

Hör intervju med Jonny Hjelm på sverigesradio.se

Hör intervju med Per Axelsson på sverigesradio.se

Läs mer om Sametingets kommentar på sverigesradio.se

Redaktör: Per Melander

Adress till nyheten:
http://www.humfak.umu.se/nyhet//.cid293489


Presskontakt

Per Melander, kommunikatör
Humanistisk fakultet

Tel:  090 - 786 93 79

Kontaktformulär

Nyheter i RSS-format

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på fakultetens nyheter i RSS-format:
Svenska nyheterEngelska nyheter