Humanistiska fakulteten ökar procentuellt mest vid Umeå universitet

[2012-04-27] Efter att vårens ansökningstid gått ut kommer här en sammanställning av statistik när det gäller sökanden av program och kurser vid Umeå universitet.

Humanistiska fakulteten ökar mest av alla fakulteter med 67 %

Ökningen beror troligtvis på att ett nytt journalistprogram lanserats med 111 stycken sökande och även ett nytt språkkonsultprogram med 17 stycken sökande. Antalet sökande till kulturentreprenörsprogrammet har fördubblats med 36 stycken.

Antalet sökande i första hand till program vid Umeå universitet har ökat med 1 245 stycken inför höstterminen 2012 jämfört med förra året. Ökningen till kurser är dock marginell, vilket i siffror betyder +127 stycken sökande.

Läs mer om ansökningsstatistiken för program och kurser vid Umu hösten 2012

Redaktör: Per Melander

Adress till nyheten:
http://www.humfak.umu.se/nyhet//.cid188628


Presskontakt

Per Melander, kommunikatör
Humanistisk fakultet

Tel:  090 - 786 93 79

Kontaktformulär

Nyheter i RSS-format

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på fakultetens nyheter i RSS-format:
Svenska nyheterEngelska nyheter