DN.se: Umeåforskare i upprop mot kommersdriven forskning

[2012-03-02] Christer Nordlund, professor, idéhistoria, Umeå universitet/SCAS, en av undertecknarna i en artikel som bl. a menar att kommersdriven forskning har lett till likriktning, skev jämställdhet och idéinavel.

Christer Nordlund


Ur artikeln på DN-debatt: "Sverige halkar efter. Svensk forskning åstadkommer inte längre några riktiga genombrott och står sig allt
sämre internationellt. Sedan drygt 15 år är det kommersdriven forskning dirigerad av särintressen som varit receptet för framtidens kunskap. Strategiska satsningar har lett till likriktning, skev jämställdhet och idéinavel, orsakat av otydliga karriärvägar och snedfördelade resurser.
Här krävs långsiktiga, individuella och flexibla bidrag, samt ett ständigt tillflöde av nya begåvningar, skriver de 22 forskarna i Sveriges unga akademi."

Läs hela artikeln på DN.se

Redaktör: Per Melander

Adress till nyheten:
http://www.humfak.umu.se/nyhet//.cid183908


Presskontakt

Per Melander, kommunikatör
Humanistisk fakultet

Tel:  090 - 786 93 79

Kontaktformulär

Nyheter i RSS-format

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på fakultetens nyheter i RSS-format:
Svenska nyheterEngelska nyheter