Computer Sweden: "Spotify försökte stoppa forskningsprojekt"

[2017-10-06] I en artikel i Computer Sweden/Idg beskrivs att forskare vid Umeå universitet i projektet "Streaming heritage: 'Following Files' in Digital Music Distribution", som bland annat kartlägger Spotifys algoritmer, har ifrågasatts av Spotifys jurister som säger att bolaget är ”synnerligen bekymrat” över forskarnas arbetsmetoder.

Ur artikeln: "Under arbetets gång säger sig forskarna ha kontaktat Spotify upprepade gånger för att berätta om sitt arbete och försöka få mer insyn i hur bolaget fungerar. Men Pelle Snickars [medieprofessor, Umeå universitet] säger att bolaget inte visat något intresse för att samarbeta". 

Läs artikeln på computersweden.idg.se

Läs även "Spotifys svar om forskning" på musikindustrin.se

Redaktör: Per Melander

Adress till nyheten:
http://www.humfak.umu.se/nyhet//.cid286186


Presskontakt

Per Melander, kommunikatör
Humanistisk fakultet

Tel:  090 - 786 93 79

Kontaktformulär

Nyheter i RSS-format

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på fakultetens nyheter i RSS-format:
Svenska nyheterEngelska nyheter