Till umu.se

8,6 miljoner från Vetenskapsrådet till tre postdoktjänster

[2017-06-02] Enligt bidragsbeslut för internationella postdoks våren 2017 har Umeå universitet beviljats tre bidrag av Vetenskapsrådet.

De tre vid Umeå universitet som beviljats bidrag är Hanna Outakoski, Institutionen för språkstudier, som kommer att arbeta med ett projekt betitlat: Hur stödjer undervisningen skrivande i flerspråkig arvspråkskontext? 2 362 500 kr

Ninni Persson, Institutionen för strålningsvetenskaper, med projektiteln: Förändring av hjärnans reservkapacitet under åldrandet: Associationer till kognitiva funktioner, 3 150 000 kr

Andreas Stenling, Institutionen för psykologi, med projektiteln: Ett livsloppsperspektiv på fysisk aktivitet, kondition, mental och kognitiv hälsa: Longitudinella samband, mekanismer och moderatorer, 3 150 000 kr

Redaktör: Per Melander

Adress till nyheten:
http://www.humfak.umu.se/nyhet//.cid283116


Presskontakt

Per Melander, kommunikatör
Humanistisk fakultet

Tel:  090 - 786 93 79

Kontaktformulär

Nyheter i RSS-format

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på fakultetens nyheter i RSS-format:
Svenska nyheterEngelska nyheter