Pressmeddelanden från Umeå universitet

5,4 miljoner till miljöarkeologiska databasen i Umeå

[2015-10-16] Riksbankens Jubileumsfond, RJ, har beviljat 5 421 000 kr till vidareutveckling av den miljöarkeologiska databasen (SEAD) vid Umeå universitet, för tvärvetenskapliga studier av globala utmaningar med nya forskningsområden och användargrupper.

SEAD är en nationell forskningsinfrastruktur för arkeologi och en databas med internationell standard för miljöarkeologiska data. Den utvecklas och förvaltas av det miljöarkeologiska labbet (MAL) i samarbete med HUMlab, båda enheterna vid den humanistiska fakulteten, Umeå universitet.

Läs mer om SEAD

För ytterligare information kontakta:

Philip Buckland, docent, phil.buckland@umu.se, tel. 090-786 52 92

Redaktör: Per Melander

Adress till nyheten:
http://www.humfak.umu.se/nyhet//.cid258200