Docentdagen

Datum: 2017-04-26
Tid: 13.00 - 17.00
Plats: Humanisthuset, Hörsal F
Evenemanget vänder sig till: studenter - allmänheten - anställda

För att bekräfta utnämningar av docenter arrangerar humanistiska fakulteten så kallade docentdagar. En av årets docentdagar kommer att hållas under vårterminen.

De nyblivna docenterna föreläser antingen om mer specifika delar av sin forskning eller presenterar sin forskning mer övergripande.

13.00 Inledning, Per-Olof Erixon, dekan

13.05-13.30 The Body, Hopelessness and Nostalgia: Representations of Rape and the Welfare State in Swedish Crime Fiction, Katarina Gregersdotter, språk

13.35-14.00 Är vi alla klimatförnekare? Några iakttagelser om en av mänsklighetens största utmaningar och vår obenägenhet att ta klimatfrågan på allvar, Martin Hultman, teknik och social förändring

14.00-14.15 Kaffe

14.20-14.45 Digital Research Infrastructures for the Study of History and Culture, Anna Foka, historia

14.50-15.15 Understanding Debt: Lessons from the Past,
Elise Dermineur, historia

15.20-15.45 Respekt och omtanke - en möjlig värdekonflikt, Kalle Grill, filosofi
 

Moderator: Per-Olof Erixon
Arrangör: Humanistiska fakulteten
Kontaktperson: Per-Olof Erixon
Fakultetens webbsida
Evenemangstyp: Föreläsning
Lägg till i din kalender


Sidansvarig: Per Melander

Utskriftsversion