Till umu.se

Kalendarium

Mars 2017

30 mars kl 13.00–15.30

Down the rabbit hole: Strategies for writing the literature review

Workshop Working with the Literature Review may feel like heading into unknown territory. Many students find this section of the text a challenge to contain. This workshop can provide you with strategies to help you with mapping the field in the text and making it a little less dark.

30 mars kl 13.00–15.00

Diskussion om forskningens samhälleliga impact

Workshop Välkommen till en diskussion med universitetsledning och representanter för Externa relationer om impact, samverkan och forskningsfinansiering i relation till den senaste forskningspropositionen.

30 mars kl 14.00–16.00

Sök- och skrivverkstad

Övrigt Drop in: studieteknik, muntlig presentation, akademiskt skrivande, informationssökning och referenshantering.

31 mars kl 09.00–16.00

Motion Capture i undervisning och forskning

Workshop Sliperiet och Humlab bjuder till en workshop om Motion Capture tekniken. Workshopen vänder sig till lärare och forskare inom humaniora och samhällsvetenskap som är intresserade av att prova och problematisera tillämpningar av motion capture (MoCap) -teknik i undervisning och forskning.

31 mars kl 10.30–12.30

Parvin Gheitasi – språkdidaktik

Disputation "Say it Fast, Fluent and Flawless" – Formulaicity in the oral language production ofyoung foreign language learners

31 mars–2 april

The Grand Balcony Cadillac

Utställning Alexander Skats, MFA1


April 2017

2 april kl 14.00–15.30

Konstfilmer om kärnvapen

Övrigt Konstfilmerna "As Soon as Weather Will Permit" och "Yellowcake" av Gair Dunlop visas i anslutning till utställningen Perpetual Uncertainty. Fri entré - välkommen!

3 april kl 12.15–12.45

Lunchföreläsning: ”Jag gör det där sen...” Slutför mer och skjut upp mindre

Föreläsning Matnyttiga måndagar är en serie korta lunchföreläsningar med olika teman som berör "det akademiska livet" och ämnen om sånt som många vill veta mer om.

4 april

Are you ready for a wet live-in?

Seminarium Final seminar with Janna Holmstedt, Ph.D. Candidate in Fine Arts

4 april kl 13.00–15.00

Demonstration av Web-ISP

Kurs/utbildning Umeå universitet har tagit fram ett webbaserat system för doktoranders individuella studieplaner (Web-ISP). Vi demonstrerar systemet för alla intresserade vid ett antal träffar. Anmälan krävs.

4 april kl 18.30–19.00

Om nyttan av strålning

Föreläsning Nyttig strålning. Katrine Åhlström Riklund, professor i diagnostisk radiologi ger en populärvetenskaplig föreläsning i anslutning till konstutställningen Perpetual Uncertainty.

6 april kl 09.00–10.30

Referenshantering med EndNote Online (på engelska)

Kurs/utbildning Grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote Online. Kursen ges på engelska.

6 april kl 14.00–16.00

Sök- och skrivverkstad

Övrigt Drop in: studieteknik, muntlig presentation, akademiskt skrivande, informationssökning och referenshantering.

7 april kl 10.00–14.00

Arcum seminarium April 2017

Seminarium At this extended Arcum seminar on April 7, at 10.00-14.00 we will have Cristian Gudasz, David Seekell, and Paul Treitz giving talks on environment and climate change in the Arctic.

9 april kl 14.00–15.00

Angår oss Antropocen – människans tidsålder?

Föreläsning Idéhistorikern Sverker Sörlin föreläser med utgångspunkt i sin nya bok om antropocen som kommer i april. I anslutning till konstutställningen Perpetual Uncertainty.

10 april kl 09.00–16.00

Workshop kring Northpop

Workshop Välkommen att delta i tvärvetenskaplig workshop om forskningsinfrastrukturen Northpop. Vi söker forskare som är intresserade av att jobba i ett nytt, stort projekt med nya, moderna metoder. Förhandsanmäl dig till workshopen senast 7 april!

10 april kl 12.15–12.45

Lunchföreläsning: Vad ska jag tänka på när jag skriver mitt CV?

Föreläsning Matnyttiga måndagar är en serie korta lunchföreläsningar med olika teman som berör "det akademiska livet" och ämnen om sånt som många vill veta mer om.

19 april kl 13.00–14.00

3D-skrivare på en timme

Kurs/utbildning Kursen ger en teoretisk introduktion till 3D-skrivarteknik och fungerar som ett komplement till den mer praktiska workshop som krävs för att få använda Medicinska bibliotekets 3D-skrivare. Passar även dig som är nyfiken novis inom 3D-teknik.

20 april kl 13.00–15.30

Extracting the cream from the milk: Some guidelines for writing an abstract

Workshop An abstract is a condensed version of the full text. It captures all of the important parts of the paper and presents them in a concentrated form. This workshop can help you to extract the information from the full text and craft it into a crisp text.

20 april kl 14.00–16.00

Sök- och skrivverkstad

Övrigt Drop in: studieteknik, muntlig presentation, akademiskt skrivande, informationssökning och referenshantering.

21 april kl 10.15–12.15

Robert Eckeryd – historia

Disputation Acceptans eller utstötning? Ogifta mödrar i Ångermanland 1860-1940

25 april kl 13.00–15.00

Demonstration av Web-ISP

Kurs/utbildning Umeå universitet har tagit fram ett webbaserat system för doktoranders individuella studieplaner (Web-ISP). Vi demonstrerar systemet för alla intresserade vid ett antal träffar. Anmälan krävs.

26 april kl 13.00–17.00

Docentdagen

Föreläsning För att bekräfta utnämningar av docenter arrangerar humanistiska fakulteten så kallade docentdagar.

26 april kl 13.30–15.00

Samers psykosociala ohälsa i Sverige

Seminarieserie Petter Stoor doktorand vid UiT och SANKS presenterar kunskapssammanställningen om samers psykosociala ohälsa i Sverige.

27 april–28 april

Kurs i vägledningsmetodik

Kurs/utbildning Umeå universitetet bjuder in studievägledare vid universitet och högskolor till en fortsättningskurs i vägledningsmetodik. Kursen ges inom ramen för det nationella vägledarnätverket.

27 april kl 14.00–16.00

Sök- och skrivverkstad

Övrigt Drop in: studieteknik, muntlig presentation, akademiskt skrivande, informationssökning och referenshantering.


Maj 2017

3 maj kl 09.30–16.00

Social Innovation i Norr

Konferens Välkommen till en konferens om social innovation i Norrbotten och Västerbotten! Här du får chans att utbyta erfarenheter och lära dig mer om nytänkande verksamheter, metoder, tjänster m.m. som bidrar till ett socialt hållbart samhälle.

3 maj kl 13.00–19.30

TEDxUmeå - Ideas Worth Spreading

Konferens For the fourth time, TEDxUmeå will be held in the capital of Northern Sweden.

4 maj kl 13.00–15.30

Speaking to the crowds: Techniques for presenting your research in 180 seconds

Workshop Being able to succintly and successfully explain your research to others so that they understand is a valuable skill. Being able to do so in under three minutes is most certainly a challenge. This workshop offers you tips and techniques for you to effectively communicate your work.

4 maj kl 14.00–16.00

Sök- och skrivverkstad

Övrigt Drop in: studieteknik, muntlig presentation, akademiskt skrivande, informationssökning och referenshantering.


Sidansvarig: Per Melander

Utskriftsversion