Till umu.se

Kalendarium

September 2017

22 september kl 12.15–13.00

From a Topic to a Thesis Statement

Föreläsning A thesis statement can help you to organize your research. A working thesis statement helps to focus the search for information on your topic. That information will help you to determine what research questions need to be addressed. This lecture walks you through the stages of coming up with a topic to what are the research questions.

22 september kl 17.00–21.00

Art Friday!

Övrigt Afterwork med konst, bar och fri entré. Gäst-DJs är Nomis, August, Armas och Jätten från DJ-kollektivet Liquid Sky. Dom som vill följer med på 45 min Walk and Talk och pratar med varandra om konsten.

24 september kl 13.00–14.00

Visning av intendent Lisa Lundström

Övrigt Museiintendent och kurator Lisa Lundström berättar om ett personligt urval verk av Ana Mendieta i utställningen Omsluten av tid och historia. Språk: svenska.

25 september–28 september

Spaceship Earth

Utställning Lova Gadd, BFA3, i Konsthögskolans galleri. 25 - 28 september

26 september kl 12.15–13.00

Värdera källornas trovärdighet och vetenskapliga status

Föreläsning Föreläsningen behandlar hur du kan källkritiskt granska material och förklarar också skillnaden i vetenskaplig status mellan olika källor.

27 september kl 11.30–12.15

Idrottslunch: Ont i ryggen hos idrottande ungdomar, hur vanligt är det och finns det någon förklaring?

Föreläsning Claes-Göran Sundell, doktorand Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering samt Leg. Fysioterapeut, föreläser med föreläsningsrubriken "Ont i ryggen hos idrottande ungdomar, hur vanligt är det och finns det någon förklaring?".

27 september kl 12.15–13.00

How to Find the Right Sources for your Paper

Föreläsning In an era of information overload, finding the appropriate sources for your paper is a challenge. Developing a good search strategy will save you time. This lecture focuses on search strategies and search tools that make it easier for you to find the relevant sources for your paper.

27 september kl 19.15–21.00

Filosofiska föreningen: Sebastian Lutz

Föreläsning Filosofiska föreningen bjuder in till föreläsning med Sebastian Lutz (Uppsala universitet).

28 september kl 12.15–13.00

Hur kan jag enkelt och tidigt skapa en referenslista?

Föreläsning Föreläsningen tar upp hur databaser och program kan hjälpa dig att samla in och automatiskt formatera dina referenser till en referenslista.

28 september kl 13.00–15.00

Demonstration av Web-ISP

Kurs/utbildning Umeå universitet har tagit fram ett webbaserat system för doktoranders individuella studieplaner (Web-ISP). Vi demonstrerar systemet för alla intresserade vid ett antal träffar. Anmälan krävs.

28 september kl 14.00–16.00

Academic Support Walk-in Service - last Thursday each month

Övrigt Writing tutors are available to answer your writing-related questions.

29 september kl 12.15–13.00

Evaluating Sources for Credibility and Reliability

Föreläsning The status and quality of different sources vary a great deal. Before using a document you need to assess its reliability and credibility. This lecture will show you how to evaluate sources and also explain the difference in academic status between different publications.

29 september kl 13.00–15.00

Maria Deldén – historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Disputation Perspektiv på historiefilmslitteracitet. En didaktisk studie av gymnasieelevers historiska och emotionella meningsskapande i mötet med spelfilm

29 september kl 17.00–21.00

Art Friday!

Övrigt Afterwork med konst, bar och gäst-DJ. Denna fredag konstquiz (19:00) och öppen workshop för alla som vill vara med.


Oktober 2017

3 oktober kl 09.00–11.00

FADC:s handledarkollegium för nuvarande och presumtiva handledare av doktorander

Seminarium FADC Supervisor Seminar (in Swedish) med Dr Ulrike Schnaas, Uppsala universitet kring hennes text ”Genusperspektiv på forskarseminariet: Betydelsen av en jämställd seminariekultur” (2016) publicerad i antologin Det goda seminariet: Forskarseminariet som lärandemiljö och kollegialt rum, Cronqvist & Maurits (red).

3 oktober kl 11.30–13.00

Den goda mottagningen av nya studenter

Seminarium Lunchseminarium inom studentstödsnätverket (Studs) med temat "Den goda mottagningen av nya studenter". Seminarieledare denna gång är Jeanette Lundberg och Margareta Hultman, Studentcentrum/Studenthälsan.

3 oktober kl 12.15–13.00

Vad är viktigast i en vetenskaplig text?

Föreläsning Föreläsningen behandlar hur du genom att använda metoden "kritisk läsning" snabbt kan få ut det viktigaste i en vetenskaplig text.

4 oktober kl 10.00–11.00

3D-skrivare på en timme

Kurs/utbildning Kursen ger en teoretisk introduktion till 3D-skrivarteknik och fungerar som ett komplement till den mer praktiska workshop som krävs för att få använda Medicinska bibliotekets 3D-skrivare. Passar även dig som är nyfiken novis inom 3D-teknik.

4 oktober kl 12.15–13.00

Make Referencing Easier

Föreläsning When you write a paper you need to set up a system for keeping track of the sources you find during your research. Otherwise, you may find yourself scrambling at the deadline trying to remember where a source you used came from. This lecture will show you how databases and programs can help you to document your sources from the start.

5 oktober kl 12.15–13.00

Anteckna mer effektivt

Föreläsning Den här föreläsningen förklarar hur du effektivt kan anteckna i olika situationer och göra anteckningarna lättare att läsa.

5 oktober kl 12.15–13.00

Vetenskapslunch: Hus utan värmesystem i kallt klimat - är det realistiskt?

Föreläsning Professor Thomas Olofsson, energieffektivisering, föreläser på Kafé Station under titeln "Hus utan värmesystem i kallt klimat - är det realistiskt?"

6 oktober kl 12.15–13.00

Learn How to be a Critical Reader

Föreläsning Being a critical reader requires you to tell the difference between fact and opinion and examine the evidence that is being presented in the text. At the same time you also need to be aware of your own assumptions about the text you are reading. This lecture shows you how to take a critical approach to reading.

6 oktober kl 13.00–15.00

Linn Hentschel – pedagogiskt arbete, musik

Disputation Sångsituationer: En fenomenologisk studie av sång i musikämnet under grundskolans senare år

6 oktober kl 17.00–21.00

Art Friday!

Övrigt Afterwork med konst, bar och gäst-DJ.

8 oktober kl 14.00–15.00

Föreläsning av Annika von Hausswolff

Föreläsning Body Double, en föreläsning med utgångspunkt i Ana Mendietas konst. Annika von Hausswolff är konstnär och adjungerad professor vid Akademi Valand, Göteborg

9 oktober kl 08.30–10.00

Referenshantering med EndNote Online

Kurs/utbildning Grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote Online.

10 oktober kl 12.15–13.00

Strukturera din akademiska text

Föreläsning Föreläsningen innehåller vad som vanligtvis inkluderas i olika delar av uppsatsen.

11 oktober kl 08.30–12.00

Referenshanteringssystemet EndNote

Kurs/utbildning En grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote X8.

11 oktober kl 09.00–16.30

Ingwar Åhrén-seminariet 2017

Seminarium 2017 års Ingwar Åhrén-seminarium har temat: Samiska markrättigheter: Forskning och perspektiv från Sápmi på norsk, svensk och finsk sida

11 oktober kl 12.15–13.00

Improve your Note Taking Strategies

Föreläsning Effective note taking can help you to better understand information from lectures or reading. Good note taking can also help with, for example, focusing on what’s important, remembering information and studying for exams. This lecture explains how to effectively take notes in different settings and make them easier to read.


Sidansvarig: Per Melander

Utskriftsversion

Evenemangskalender

Sök evenemang

Urval på evenemangstyp