HeadlineImage

Jobba hos oss

Vid humanistiska fakulteten finns ledande forskning inom flera områden. Fakulteten erbjuder ett attraktivt utbud av utbildningar och studiemiljöer. Campus som helhet utgör en inspirerande miljö för de 4 200 anställda och 37 000 studenter som finns här.

För humanistiska fakulteten är det självklart att sträva efter jämställdhet och mångfald. Vi samarbetar gärna med näringsliv och organisationer i regionen och övriga världen. Tillsammans står vi inför spännande utmaningar och stora möjligheter.

Anvisningar för tjänster

I PDF-dokument nedan finns anställningsanvisningar för ansökningar av tjänster vid humanistiska fakulteten. Anställningsanvisningarna omfattar följande anställningar: 

  • Professor, adjungerad professor och gästprofessor
  • Universitetslektor, adjungerad universitetslärare och gästlektor
  • Biträdande universitetslektor
  • Postdoktor
  • Universitetsadjunkt
  • Forskare
  • Anvisningarna gäller även befordrings- och docentansökan
  • Docentansökan

Humanistiska fakultetens anställningsanvisningar 

Lediga anställningar


Sidansvarig: Per Melander

Utskriftsversion