HeadlineImage

"Vi undervisar och forskar inom språk, religion, historia, arkeologi, filosofi, idéhistoria, konst, medier & kultur..."

Slagkraftig utbildning

Här finns ett brett utbud av humanistiska ämnen att välja bland för studenter som själva vill plocka samman sina utbildningar, och dessutom närmare tjugo program. Humaniora ingår också i flera tvärvetenskapliga utbildningar. För den som vill fortsätta med studier på forskarnivå erbjuder fakulteten forskarutbildning i tjugo humanistiska ämnen. 

Läs mer om våra utbildningar

Forskning med bredd och spets

Den humanistiska forskningen bedrivs framgångrikt inom alla fakultetens ämnen och utgör också stora delar av tre av universitetets starkaste forskningsmiljöer: Genusstudier, Arktiska/Nordliga studier samt Åldrande och livsvillkor. Även Humaniora och informationsteknik, Språk och kognition samt humanistiska Vetenskaps-, teknik och miljöstudier (VTM) är växande forskningsområden.

Läs mer om vår forskning


Sidansvarig: Per Melander

Utskriftsversion

Fakta 2016

7629 studenter
2699 helårsstudenter
138 forskarstuderande
388 anställda
40 professorer
624 fristående kurser
20 utbildningsprogram
30-tal huvudområden varav 16 på forskarnivå

Kontaktinformation

Humanistiska fakulteten
Kansliet för humaniora, Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Förvaltningshuset, östra flygeln, Universitetstorget 16, plan 4 (huvudingång från Petrus Laestadius väg)

Tel:  090-786 50 00