HeadlineImage

Vetenskaps-, teknik, och miljöstudier

Vetenskaps-, teknik- och miljöstudier är ett växande mångvetenskapligt och internationellt orienterat forskningsområde vid Humanistiska fakulteten.

Vetenskaps-, teknik- och miljöstudier bedriver kulturvetenskaplig forskning om vetenskap, medicin, teknik och miljö, samt relationerna mellan dessa områden och samhället i stort.

Forskningen behandlar högaktuella och omdebatterade ämnen, som förhållandet mellan experter och allmänhet, genteknik och politik, samhällsvetenskap och journalistik, jord- och skogsbrukets utveckling och utmaningar, medicin och läkemedelsindustri, miljödebatt och miljöskandaler, forskning och politik kring hållbar utveckling, miljö- och forskningsjournalistik, teknik och social förändring.

Till områdets åtaganden hör också att lyfta fram och belysa frågor och potentiella problem, som sällan diskuteras offentligt men som är eller kan bli viktiga ur ett samhällsperspektiv.
Läs mer på webbplatsen "Umeå Studies in Science, Technology and Environment"

Forskning i dialog och samverkan

Forskare inom VTM-studierna samverkar både med varandra och med andra forskargrupper inom och utanför Umeå universitet. VTM-studierna utgör t.ex. en komponent i Umeå universitets strategiska utvecklingsområde ”Hållbart nyttjande av skogslandskapet”. VTM-studierna är också relaterade till samhällsvetenskaplig forskning inom fältet Teknik och vetenskapsstudier. Genom att ingå i dialoger om universitetets och forskningens roll i samhället fungerar VTM-studierna dessutom som en kontaktyta mot aktörer och organisationer utanför universitetsvärlden.

Exempel på forskning och forskningsprojekt inom VTM-studier

• Framtidens drivmedel? Biobränslen i historisk och kulturell belysning
• Det sociala reportagets vetenskapshistoria, 1840-2000
• Skogsbrukets historia och framtida hållbarhet
• Vetenskaplig mobilitet
• Mediadiskurser om hållbarhet, kemikalier och biodrivmedel
• Digitala sökmotorer och kunskapsbildning
• Fritid, teknik och naturupplevelse
• Medicinsk visualisering


Sidansvarig: Per Melander

Utskriftsversion