HeadlineImage

Språkdidaktik

Språkdidaktik innebär studiet av kognitiva, kulturella och pedagogiska faktorer som är av betydelse för lärande av, och undervisning i, språk och språkliga färdigheter.

Forskningsområdet Språkdidaktik rymmer rika möjligheter att forska om t.ex. tandemmetoden för språklärande i skolan och/eller på universitet, uttalsutveckling, språkundervisning i second life eller andra typer av IKT-stödd språkundervisning, kognitiva processer i skrivande och läsning på ett andraspråk, formativ bedömning, motivation, och språklärandets kulturella kontext.

Språkdidaktik vid Umeå universitet bygger på mer än 15 års forskning och erfarenhet inom språkdidaktik och samlar över 30 seniora forskare och doktorander.

Läs mer om forskningen inom språkdidaktik vid Umeå universitet


Sidansvarig: Per Melander

Utskriftsversion