Till umu.se

Publiceringar vid Humanistisk fakultet

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Edlund, Lars-Erik

Minority language place-names: A practice-oriented study of the establishment of the South Sami Kraapohke in Swedish Lapland
Names, 66

2018

-

Lindmark, Daniel

Saami Exemplary Narratives, Transnational Print Culture, and Religious Reading Experience by the Turn of the 18th Century

2017

-

Hjelm, Jonny

recension: Torbjörn Andersson "Spela fotboll 'bonddjävlar'"
Historisk Tidskrift (S)

2017

-

Buckland, Philip I.
Östman, Sofi
Wallin, Jan-Erik; et al.

Pollen, plant macrofossil and geoarchaeological analyses of profile 11632, Follobanen FO3, Oslo

2017

-

Åström Elmersjö, Henrik

Historievetenskap och historieundervisning: Sven Ulric Palme och 1950-talets läroböcker i historia för folkskolan
Scandia, 83(1): 10-42

2017

-

Marklund, Emil

Ett år med Ester:: En mikrohistorisk undersökning av det sociala nätverket och känslolivet hos en småskollärare vid sekelskiftet 1900
Historisk Tidskrift (S), 137(3): 379-410

2017

-

Holmstedt, Janna

Are you ready for a wet live-in?: explorations into listening

2017

-

Lindström, Sten

Church-Fitchs argument än en gång, eller: vem är rädd för vetbarhetsparadoxen?

2017

-

Hentschel, Linn

Sångsituationer: en fenomenologisk studie av sång i musikämnet under grundskolans senare år

2017

-

Nilsson, Malin
Olsson, Magnus
Berggren, Lenita; et al.

How the library better can support students to analyze and evaluate sources when using popular media platforms
83rd IFLA General Conference and Assembly, 19–25 August 2017, Wrocław, Poland

2017

-

Carlquist, Jonas

Philology as Explanation for Historical Contexts

2017

-

Deldén, Maria

Perspektiv på historiefilmslitteracitet: en didaktisk studie av gymnasieelevers historiska och emotionella meningsskapande i mötet med spelfilm

2017

-

Wikström, Jenny Jarlsdotter

Det perikapitalistiska landskapet: Svampar befolkar ruinerna i Anna Tsings manual för en ny kapitalismkritik
Sensorium Journal, 2

2017

-

Mårald, Erland

Vad är jord?: En relationshistoria

2017

-

Isaksson, Cristine
Larsson, Anna

Jurisdiction in school social workers’ and teachers’ work for pupils’ well-being
Education Inquiry, 8(3): 246-261

2017

-

Andersson, Daniel

Ordspråk som kulturhistoriskt källmaterial: En diskussion med exempel från Västerbotten och Österbotten

2017

-

Lantto, Patrik

Mot nya horisonter: Per Turi och samerörelsen i Sverige och försöken att etablera renskötsel i Nordamerika
OKNYTT. Tidskrift för Johan Nordlander-sällskapet, 38(3-4): 1-31

2017

-

Lindholm, Elena

Putting the break on Matilde: The woman traveller in Carmen de Burgos's El perseguidor

2017

-

Wedin, Åsa
Hermansson, Carina
Holm, Lars

Analyzing literacy education: the Scandinavian scene
Language and Education, 31(5): 395-399

2017

-

Hermansson, Carina

Processes of becoming-writer: thinking with a situated, relational and nomadic analysis to literacy research
Language and Education, 31(5): 463-478

2017

-


Sidansvarig: Per Melander

Utskriftsversion