Publiceringar vid Humanistisk fakultet

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Edlund, Lars-Erik

Namnet Obbola: Några tankar kring ett västerbottniskt kustnamn
Obbolakrönika

2028

-

Svensson, Frans
Reuter, Martina

Mind, Nature and Morality: Themes from Spinoza and Descartes

2019

-

Nilsson, Bo

Meanings of ‘The Local’ in a Swedish Rural Development Organization: All Sweden Shall Live!
Journal of Rural and Community Development, 13(2): 39-56

2018

Hämta

Nordlund, Christer
Sörlin, Sverker

Tore Frängsmyr 1938–2017

2018

-

Nordlund, Christer

Modern botanik: Om Per Halldal och tillkomsten av fysiologisk botanik vid Umeå universitet

2018

-

Lindgren, Tomas

Religious conflicts: opportunity structures, group dynamics, and framing
Al Albab, 7(1): 17-32

2018

-

Lundgren, Anna Sofia
Nilsson, Bo

Civil outrage: emotion, space and identity in legitimisations of rural protest
Emotion, Space and Society, 26: 16-22

2018

Hämta

Nordlund, Christer

Four points on Lennart von Post and the invention of "Pollen Statistics"
Vegetation History and Archaeobotany, 27: 311-317

2018

-

Johansson Falck, Marlene

Embodied experience and the teaching and learning of L2 prepositions: a case study of abstract in and on

2018

-

Söderlund, Hanna

Skratt ger makt!: Humor är inte bara glädje. Den kan också visa vem som har makt och status.
Språktidningen

2018

-

Carlsson, Eric
Jarlbrink, Johan

All-seeing eyes: Metaphors of surveillance in the media monitoring industry
Northern Lights, 16(1): 23-39

2018

-

Wisselgren, Maria J.
Axelsson, Per

Sweden in 1930 and the 1930 census

2018

-

Macphail, Richard I
Linderholm, Johan

Microstratigraphy (soil micromorphology and microchemistry, soil chemistry, and magnetic susceptibility)

2018

-

Lundgren, Anna Sofia
Lundholm, Emma

”De som är 65 tror att pensionärsföreningarna är för gamlingar”

2018

-

Marklund, Emil

Anna Sofia Charlotta Ahlström

2018

-

Marklund, Emil

Ester Katarina Boman

2018

-

Marklund, Emil

Lovisa Sofia (Sofi) Almquist

2018

-

Gregersdotter, Katarina

Inspector Erlendur Sveinsson

2018

-

Gregersdotter, Katarina

Detective Benny Griessel

2018

-

Kuuse, Anna-Karin

"We will fight Goliath": Negotiation of space for musical agency in children's music education
Research Studies in Music Education

2018

-


Sidansvarig: Per Melander

Utskriftsversion