HeadlineImage

Nordliga studier

Polarområdena och Europas nordligaste delar utgör ett spännande mångspråkigt och mångkulturellt område. Här har olika etniska, kulturella och sociala grupper mötts sedan förhistorisk tid. Deras identiteter manifesteras i språk och dialekter, i litteraturen, konsten och musiken.

Fakultetens forskning inom området Nordliga studier/Northern Studies har tidsdjup, är tvärvetenskaplig och jämförande och belyser möjligheter och svårigheter för människor i norr. Arkeologisk forskning har radikalt ändrat bilden av områdets förhistoria. Andra studier undersöker hur statsmakter, resenärer och vetenskaper har sett på människorna i norr, och hur folken själva över tid har uppfattat sig i förhållande till varandra.

Vaartoe – Centrum för samisk forskning, startades vid humanistiska fakulteten för att initiera och koordinera nationell och internationell forskning som rör samiska frågor. Umeå universitet ger ut en internationell vetenskaplig tidskrift inom Nordliga studier, Journal of Northern Studies.


Sidansvarig: Per Melander

Utskriftsversion