Till umu.se
HeadlineImage

Humaniora och informationsteknik

Forskning inom området Humaniora och informationsteknink bedrivs vid flera av fakultetens institutioner, men är alltid också knuten till HUMlab.

För närvarande pågår en satsning på att stärka forskning inom humaniora och informationsteknik vid Umeå universitet. En del i denna satsning är ett internationellt postdoktorsprogram som finansieras av Kempestiftelserna. Internationella postdoktorer från olika humanistiska ämnen har anställts vid HUMlab, en miljö som genom nya metoder, mångvetenskaplighet och öppenhet har erövrat en internationellt framskjuten position inom sitt område. I miljön finns också doktorander från humanistiska institutionerna som angriper forskningsområdet från olika ämnesperspektiv. Samtidigt planeras en ny labbmiljö och mötesplats (HUMlab-X) på Umeå universitets nya konstnärliga campus som kommer att tas i bruk under 2012.

Humaniora i förändring

Human- och kulturvetenskaperna förändras genom ny informationsteknik, cyberrymder och en allmän digitalisering av våra liv. Som mötesplats mellan humaniora och informationsteknik står HUMlab på en bred humanistisk bas med ett stort mått av öppenhet. Informationstekniken och det digitala kan utgöra verktyg, studieobjekt, medium eller laboratorium. Exempel på frågor som väcks inom forskningsområdet är: Kan man simulera kultur och historia? Hur fungerar berättande i datorspel? Hur kan man visualisera stora komplexa datamängder och interagera och undersöka mönster interaktivt? I olika forskningsprojekt studeras t.ex. videokultur på YouTube, social medier och våld i hemmet, och i europeiska samverkansprojekt utvecklas nya metoder för att gestalta vårt kulturarv.


Sidansvarig: Per Melander
2011-02-23

Utskriftsversion