Till umu.se
HeadlineImage

Digital humaniora

Forskning inom området Humaniora och informationsteknologi bedrivs vid flera av fakultetens institutioner men är också i många fall knuten till enheten Humlab.

Humanisitiska fakulteten har de senaste åren gjort en satsning mot digital humaniora där doktorander med digital profil anställts. Humanisthuset har byggts om och utformats för undervisning med en högre grad av teknikinslag och inslaget av nätkurser har ökat. I den satsningen har Humlab med sin kompetens utgjort en viktig resurs. 

Humlab utgör en miljö som genom nya metoder, mångvetenskaplighet och öppenhet har erövrat en internationellt framskjuten position inom sitt område. I miljön finns ett större antal doktorander från humanistiska institutionerna som angriper forskningsområdet från olika ämnesperspektiv.

Humaniora i förändring

Human- och kulturvetenskaperna förändras genom ny informationsteknik, cyberrymder och en allmän digitalisering av våra liv. Som mötesplats mellan humaniora och informationsteknik står Humlab på en bred humanistisk bas med ett stort mått av öppenhet.

Informationstekniken och det digitala samhället kan utgöra verktyg, studieobjekt, medium eller laboratorium. Forskningsmässigt finns det bland de egna forskarna ett tydligt humanistiskt, kritiskt och kvalitativt anslag med forskning på digitala miljöer och praktiker, och därtill med digitala metoder och verktyg. Det handlar bland annat om att studera språkrevitalisering, "patient-empowerment" inom hälsovården, kyrka och religiös auktoritet, representation av antiken i spel och film, och e-avfallshantering.  

Fler exempel på frågor som väcks inom forskningsområdet är: kan man simulera kultur och historia? Hur fungerar berättande i datorspel? Hur kan man visualisera stora komplexa datamängder och interagera och undersöka mönster interaktivt? I olika forskningsprojekt studeras t.ex. videokultur på YouTube, sociala medier och våld i hemmet, och i europeiska samverkansprojekt utvecklas nya metoder för att gestalta vårt kulturarv.


Sidansvarig: Per Melander

Utskriftsversion