Till umu.se
HeadlineImage

Digital humaniora

Forskning inom området Humaniora och informationsteknink bedrivs vid flera av fakultetens institutioner, men är alltid också knuten till HUMlab.

För närvarande pågår en satsning på att stärka forskning inom digital humaniora och informationsteknik vid Umeå universitet. HUMlab utgör en miljö som genom nya metoder, mångvetenskaplighet och öppenhet har erövrat en internationellt framskjuten position inom sitt område. I miljön finns ett större antal doktorander från humanistiska institutionerna som angriper forskningsområdet från olika ämnesperspektiv.

Humaniora i förändring

Human- och kulturvetenskaperna förändras genom ny informationsteknik, cyberrymder och en allmän digitalisering av våra liv. Som mötesplats mellan humaniora och informationsteknik står HUMlab på en bred humanistisk bas med ett stort mått av öppenhet. Informationstekniken och det digitala samhället kan utgöra verktyg, studieobjekt, medium eller laboratorium. Exempel på frågor som väcks inom forskningsområdet är: Kan man simulera kultur och historia? Hur fungerar berättande i datorspel? Hur kan man visualisera stora komplexa datamängder och interagera och undersöka mönster interaktivt? I olika forskningsprojekt studeras t.ex. videokultur på YouTube, social medier och våld i hemmet, och i europeiska samverkansprojekt utvecklas nya metoder för att gestalta vårt kulturarv.


Sidansvarig: Per Melander

Utskriftsversion