HeadlineImage

Humanistisk genusforskning

Genusforskningen vid fakulteten har sedan flera decennier tillbaka haft en stark ställning, både vid universitet och nationellt. Särskilt stark är den inom etnologi, litteraturvetenskap, idéhistoria och historia.

Genusforskningen vid Umeå universitet samlas i forskningsprogrammet Challenging Gender och har utsetts till ett av landets Centers of Excellence. 

Det senaste decenniet har det lagts fram ett trettiotal humanistiska avhandlingar med genusteoretisk inriktning, och över sjuttio monografier, artiklar, rapporter etc. Flera av dem kan karaktäriseras som pionjärinsatser inom respektive discipliner, förutom ovanstående ämnen även i konstvetenskap, litteraturvetenskap och filosofi.

Genus offentlighet och förändring

Humanistiska fakulteten har gjort en särskild satsning på genusforskningen genom forskningsprogrammet Genus, offentlighet och förändring. Programmet undersöker hur genus konstrueras och problematiseras i och av offentligheten i en given historisk situation. Vilken roll spelar förändrade genusmönster för en förändrad offentlighet, och vilken roll spelar offentligheten för förändringar av genusmönster?

Maskulinitetsforskning

Studier av maskulinitet utgör ett snabbt växande forskningsfält såväl nationellt som internationellt. Enskilda forskare vid fakulteten har i flera avseenden varit föregångare inom den svenska forskningen på området.

Scandinavian gender

Internationellt finns väl spridda föreställningar om skandinavers förhållande till kön. Jämställdhet, frigjord sexualitet, acceptans för homo- och bisexualitet med mera; delvis mytbildning, delvis korrekta beskrivningar. Hur kommer det sig att vi skandinaver lever som vi gör och hur har föreställningarna formats över tid? Genusforskning vid humanistiska fakulteten reflekterar kring dessa frågor.

Känslornas modernitet

Känslornas modernitet är ett forskningstema under uppbyggnad med forskare från litteraturvetenskap, etnologi, idéhistoria, engelska och konstvetenskap. Temat sätter fokus på relationen mellan konstruktionen av genus och konstruktionen av känsloideal.


Sidansvarig: Per Melander

Utskriftsversion