Till umu.se

Forskningsprojekt vid humanistiska fakulteten

På denna sida listas alla projekt vid Humanistiska fakulteten som har redovisats i universitetets forskningsdatabas, både pågående och slutredovisade.

På listan som visas går det att ändra sorteringsordningen genom att klicka på kolumnrubrikerna.

I vänsterspalten finns genvägar till respektive institutions eller enhets listade forskningsprojekt.

Projekt i forskningsdatabasen

Forskningsledare sorteringsordning

Rubrik

Infört

Ambrosiani, Per

Digital katalog över Smolenskarkivet i Stockholm

2015-02-04

Ambrosiani, Per

Kyrkoslavisk språkhistoria

2007-12-17

Ambrosiani, Per

Nordvästryska bebyggelsenamn: språkliga och historiska aspekter

2007-03-05

Andersson, Daniel

Muntliga berättelser om katastrofer

2011-02-18

Andersson, Åsa

Idéer om åldrande och ålderdom inom svensk medicinsk forskning under 1900-talet

2007-03-15

Arvidsson, Alf

Muntligt berättande som immateriellt kulturarv och samhällskraft

2017-08-25

Arvidsson, Alf

Svenska jazzdiskurser 1919-1969

2015-11-09

Arvidsson, Alf

Musik och politik på 1970-talet

2012-08-21

Arvidsson, Alf

Musikskapandets villkor - mellan kulturpolitik, ekonomi och estetik

2011-01-10

Arvidsson, Alf

Jazzen och jazzmusikern

2007-02-09

Asaro, Peter

Sociala och etiska dimensioner på autonoma teknologier

2007-12-15

Axelsson, Per

Wallenberg Academy Fellows

2013-01-15

Axelsson, Per

Urfolkhälsa i förändring- en jämförande, longitudinell och interdisciplinär studie av kolonisationsprocesser i Sverige, Nya Zeeland och Australien 1850-2000

2012-11-07

Axelsson, Per

Svenska historiska folkräkningar - åtkomst för internationell forskning (SweCens)

2011-08-18

Axelsson, Per

Hem, härd och hushåll i det norra cirkumpolära området

2007-02-16

Backman, Fredrick

Making place for space: A history of "Space Town" Kiruna 1948-2008

2012-11-20

Bergenheim, Åsa

"Hedra din fader och din moder": Föreställningar och praktiker kring våld och kränkningar mot föräldrar i Sverige 1600–2000

2007-03-13

Berggren, Lena

Den svenska fascismen 1920-1950

2007-02-08

Björnsson, Gunnar

Ansvar och förklaringar

2016-01-23

Björnsson, Gunnar

Ansvar i komplexa system

2013-01-29


Sidansvarig: Per Melander

Utskriftsversion