Till umu.se

Välkommen till Rávvásiid siida – Elders corner

2018-02-16
Välkommen till Rávvásiid siida – Elders corner som är en ny öppen seminarieserie som tar tillvara de äldres kompetens och erfarenheter.

Lena Berggren medverkar i nytt teaterprojekt

2018-02-13
Historikern Lena Berggren, Umeå universitet, kommer under våren att jobba med ett teaterprojekt tillsammans med Västerbottenteatern. Projektet handlar om demokrati och är en kombination av föreläsning och teaterföreställning.

SR: Krister Stoor i intervju om Karin Stenberg

2018-02-12

SR: Vill kartlägga samers hälsa

2018-02-09
Sameradion och SVT Sápmi uppmärksammar Christina Storm Mienna och Per Axelssons projekt Haldi – hälsa och levnadsvillkor i Sápmi. En kartläggning av samers hälsa. Projektet startar med en förstudie där forskarna vill veta vad samer vill ha med i kartläggningen.

SR: Samiska kvinnor hade förr en viktig roll som barnmorskor

2018-02-08
Isabelle Brännlund medverkar i Sveries Radio och talar om barnmorskor i Västerbotten. Barnmorskorna i Västerbotten var under 1800-talet ofta samiska kvinnor och de hade en viktig roll i lokalsamhället.

Makt, motstånd och visioner

2018-02-08
Moa Sandström forskar om konst som dekoloniserande verktyg. I en intervju till tidskriften Yle lyfter hon fram att samisk artivism både handlar om motstånd mot exempelvis kulturell appropriering, rasism och kolonialism - samtidigt som den tar fasta på och synliggör en proaktiv strävan efter livet i ...

SR: Varför Staare 2018?

2018-02-08
Krister Stoor medverkar i Sveriges Radio och talar om några av de politiska pionjärer som låg bakom det första landsmötet på svensk sida Sápmi. – Karin Stenberg var skogssamernas Elsa Laula. Hon var ledaren. Alla tydde sig till henne. Oavsett om man var man eller kvinna så var hon den som tog stride...

FT: Norrland bortom fördomarna

2018-02-06
I Fria tidningen intervjuas bland andra en av redaktörerna och författarna till forskarantologin Norrlandslitteratur, litteraturvetaren Anders Öhman, Umeå universitet, om Norrland bortom fördomarna.

Janet McCalman får Australiens finaste utmärkelse

2018-01-30
Janet McCalman, som är en av Australiens främsta historiker och hedersdoktor vid Umeå universitet 2015, har tilldelats "Australia's highest honour".

SR: Samer under Stalinterrorns bila

2018-01-25
Sveriges radios Oddasat uppmärksammar den nyutkomna boken Ethnic and Religious Minorities in Stalin’s Soviet Union. I en intervju med religionshistorikern Olle Sundström, Umeå universitet, en av redaktörerna till boken, talas om hur etniska och religiösa minoriteter drabbades under Stalintiden.

Nyhetsarkiv


Sidansvarig: Per Melander

Utskriftsversion

Presskontakt

Per Melander, kommunikatör
Kansliet för humaniora, Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Förvaltningshuset, östra flygeln, Universitetstorget 16, plan 4 (huvudingång från Petrus Laestadius väg)

Tel:  +46 90-786 93 79

Kontaktformulär