HeadlineImage

Befolkningsstudier

Befolkningsstudier är ett starkt forskningsområde inom humanistisk fakultet, inom Umeå universitet som helhet och även mätt med internationella mått.

Innovativa studier i ämnen som fertilitet, migration, befolkningsgeografi, sociala strukturer och dödlighet publiceras regelbundet i internationellt erkända vetenskapliga tidskrifter. Avhandlingar, artiklar och essäer har fått internationell uppmärksamhet och vunnit priser. Humanistiska fakultetens forskning inom historisk demografi har av Vetenskaprådet beskrivits som ett mycket starkt och mycket internationaliserat forskningsområde.

Del i en av Sveriges främsta grundforskningsmiljöer.

Forskare och doktorander i historisk demografi vid Institutionen för idé- och samhällsstudier samt Vaartoe – Centrum för samisk forskning, utgör en stor del av Centrum för befolkningsstudier, CBS, ett nätverk av forskare och forskargrupper vid Umeå universitet, som har utsetts av Vetenskapsrådet till en av Sveriges främsta grundforskningsmiljöer.

Forskningen om ”Befolkningen - åldrande och levnadsvillkor”, som leds av Anders Brändström, professor i historisk demografi, tillhör de miljöer som bedömdes hålla absolut världsklass och tilldelades 2006 ett Linnéstöd på åtta miljoner kronor per år i tio år. Aktuellt är också ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt om influensapandemier där bland annat historiker och språkvetare medverkar.

Centrum för samisk forskning startades vid humanistiska fakulteten för att initiera och koordinera nationell och internationell forskning som rör samiska frågor, bland annat befolkningsstudier. Vad hände egentligen när de inre delarna av Norrland koloniserades och en samisk befolkning inom loppet av ett hundra år förvandlades från en ensam majoritet till en alltmer marginaliserad minoritet?

Kan man ur ett demografiskt perspektiv jämställa de svenska samernas erfarenheter med till exempel Nordamerikas indianer eller Australiens aboriginer? Var de kulturella skillnaderna mellan samer och nybyggare orsak till olika sjukdomar, olyckor, dödlighet och barnafödande samt till olika giftermåls- och flyttningsstrategier?


Sidansvarig: Per Melander

Utskriftsversion