Till umu.se

Avhandlingar inom humaniora

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Fredriksson, Daniel

Musiklandskap: musik och kulturpolitik i Dalarna

2018

Hämta

Pennlert, Julia

Poesi pågår: en studie av Poeter.se 2003-2016

2018

Hämta

Gheitasi, Parvin

"Say It Fast, Fluent and Flawless": formulaicity in the oral language production of young foreign language learners

2017

Hämta

Knospe, Yvonne

Writing in a third language: a study of upper secondary students’ texts, writing processes and metacognition

2017

Hämta

Priebe, Janina

Greenland's future: narratives of natural resource development in the 1900s until the 1960s

2017

Hämta

Lindblom, Ina

Känslans patriark: sensibilitet och känslopraktiker i Carl Christoffer Gjörwells familj och vänskapskrets, ca 1790-1810

2017

Hämta

Hentschel, Linn

Sångsituationer: en fenomenologisk studie av sång i musikämnet under grundskolans senare år

2017

Hämta

Holmstedt, Janna

Are you ready for a wet live-in?: explorations into listening

2017

Hämta

Deldén, Maria

Perspektiv på historiefilmslitteracitet: en didaktisk studie av gymnasieelevers historiska och emotionella meningsskapande i mötet med spelfilm

2017

Hämta

Persson, Anders

Lärartillvaro och historieundervisning: innebörder av ett nytt uppdrag i de mätbara resultatens tid

2017

Hämta

Lundmark, Mikael

Religiositet och coping: religionspsykologiska studier av kristna med cancer

2017

Hämta

Fager, Lars

Split vision: en studie av designprocessen som lärprocess i ett utbildningssammanhang

2017

Hämta

Rassokhina, Elena

Shakespeare's sonnets in Russian: the challenge of translation

2017

Hämta

Eckeryd, Robert

Acceptans eller utstötning?: ogifta mödrar i Ångermanland 1860–1940

2017

Hämta

Choi, Sun-Kyoung

Kraften att älska, makten att tjäna: religion, emancipation och den kvinnliga skapande kraften i Jeanna Oterdahls sagor 1908–1927

2017

-

Jeansson, Åsa

Vad, hur och varför i slöjdämnet: textillärares uppfattningar om innehåll och undervisning i relation till kursplanen

2017

Hämta

Vu, Mai Trang

Logics and politics of professionalism: the case of university English language teachers in Vietnam

2017

Hämta

Sehlin MacNeil, Kristina

Extractive Violence on Indigenous Country: sami and Aboriginal Views on Conflicts and Power Relations with Extractive Industries

2017

Hämta

Haage, Helena

Disability in individual life and past society: life-course perspectives of people with disabilities in the Sundsvall region of Sweden in the nineteenth century

2017

Hämta

Ivanov, Sergej

A Transnational Study of Criticality in the History Learning Environment

2016

Hämta

Perk, Godelinde Gertrude

Julian, God, and the Art of Storytelling: A Narrative Analysis of the Works of Julian of Norwich

2016

Hämta

Söderlund, Hanna

”Jättekul att det är så många tjejer här ikväll”: En interaktionell studie om humor och kön i tv-programmet Parlamentet

2016

Hämta

Kroik, David

Differential object marking in South Saami

2016

Hämta

Härgestam Strandberg, Hilda

Articulable Humanity: Narrative Ethics in Nuruddin Farah's Trilogies

2016

Hämta

Norlander, Peter

Historieundervisning i det multimediala klassrummet: lärares förhållningssätt till olika mediers kvaliteter och användbarhet

2016

Hämta


Sidansvarig: Per Melander

Utskriftsversion