Till umu.se

Avhandlingar inom humaniora

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Lindblom, Ina

Känslans patriark: sensibilitet och känslopraktiker i Carl Christoffer Gjörwells familj och vänskapskrets, ca 1790-1810

2017

Hämta

Hentschel, Linn

Sångsituationer: en fenomenologisk studie av sång i musikämnet under grundskolans senare år

2017

Hämta

Holmstedt, Janna

Are you ready for a wet live-in?: explorations into listening

2017

Hämta

Deldén, Maria

Perspektiv på historiefilmslitteracitet: en didaktisk studie av gymnasieelevers historiska och emotionella meningsskapande i mötet med spelfilm

2017

Hämta

Persson, Anders

Lärartillvaro och historieundervisning: innebörder av ett nytt uppdrag i de mätbara resultatens tid

2017

Hämta

Lundmark, Mikael

Religiositet och coping: religionspsykologiska studier av kristna med cancer

2017

Hämta

Fager, Lars

Split vision: en studie av designprocessen som lärprocess i ett utbildningssammanhang

2017

Hämta

Rassokhina, Elena

Shakespeare's sonnets in Russian: the challenge of translation

2017

Hämta

Knospe, Yvonne

Writing in a third language: a study of upper secondary students’ texts, writing processes and metacognition

2017

Hämta

Eckeryd, Robert

Acceptans eller utstötning?: ogifta mödrar i Ångermanland 1860–1940

2017

Hämta

Gheitasi, Parvin

"Say It Fast, Fluent and Flawless": formulaicity in the oral language production of young foreign language learners

2017

Hämta

Choi, Sun-Kyoung

Kraften att älska, makten att tjäna: religion, emancipation och den kvinnliga skapande kraften i Jeanna Oterdahls sagor 1908–1927

2017

-

Jeansson, Åsa

Vad, hur och varför i slöjdämnet: textillärares uppfattningar om innehåll och undervisning i relation till kursplanen

2017

Hämta

Vu, Mai Trang

Logics and politics of professionalism: the case of university English language teachers in Vietnam

2017

Hämta

Sehlin MacNeil, Kristina

Extractive Violence on Indigenous Country: sami and Aboriginal Views on Conflicts and Power Relations with Extractive Industries

2017

Hämta

Haage, Helena

Disability in individual life and past society: life-course perspectives of people with disabilities in the Sundsvall region of Sweden in the nineteenth century

2017

Hämta

Kroik, David

Differential object marking in South Saami

2016

Hämta

Perk, Godelinde Gertrude

Julian, God, and the Art of Storytelling: A Narrative Analysis of the Works of Julian of Norwich

2016

Hämta

Parsberg, Cecilia

Hur blir du en framgångsrik tiggare i Sverige?: en undersökning av tiggandets och givandets bilder 2011 till 2016

2016

Hämta

Holmqvist, Fredrik

Populärhistoriens tjusning och kraft: Peter Englund och Herman Lindqvist i svensk historiekultur 1988-1995

2016

Hämta

Ferrada Stoehrel, Rodrigo

The mediation of affect: security, fear and subversive hope in visual culture

2016

Hämta

Jonsson Widén, Anna

Bildundervisning i möte med samtidskonst: bildlärares professionella utveckling i olika skolformer

2016

Hämta

Andersson Hult, Lars

Historia i bagaget: en historiedidaktisk studie om varför historiemedvetande uttrycks i olika former

2016

Hämta

Ivanov, Sergej

A Transnational Study of Criticality in the History Learning Environment

2016

Hämta

Norlander, Peter

Historieundervisning i det multimediala klassrummet: lärares förhållningssätt till olika mediers kvaliteter och användbarhet

2016

Hämta


Sidansvarig: Per Melander

Utskriftsversion